Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 1

V předchozích článcích jsme si procvičili jednotlivé slovesné časy a časovou souslednost v angličtině.

Dnes se podáváme na další slovesný jev, kterým je trpný rod. Ten se totiž v angličtině uplatňuje daleko častěji než v češtině, Češi jej však mají tendenci opomíjet.

Následující příklady vycházejí z cvičebnice Time to Practice nakladatelství Polyglot a jsou určeny pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky.

Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Trpný rod (Passive Voice)

Tvoří se pomocí slovesa be v příslušném čase a příčestí trpného (koncovka -ed, nebo třetí tvar nepravidelných sloves)

Trpný rod se v angličtině používá, když:

  1. Děj věty je důležitější než jeho činitel.
    The castle was built 350 years ago.

  2. Činitel děje je neznámý.
    His car has been stolen.

  3. Věta má všeobecný podmět (oni, lidé apod.).
    A lot of coffee is drunk every day.

 

Tvořte věty v trpném rodě a předpřítomném čase.

e) our offer – refuse – several times

f) the roof – repair – yet?

Správné řešení

 

Přeložte. Užijte trpný rod.

a) Komu jsi byl představen na tom večírku?

b) Ve kterém z jeho článků to bylo zmíněno?

c) Na co se vás nejčastěji ptají?

Správné řešení

 

Trpný rod ve větách s frázovými slovesy. Převeďte z rodu činného do trpného.

a) His grandparents brought him up.

b) An American company took over our offices earlier this year.

c) David’s parents told him off for getting home so late.

Správné řešení

 

Doplňte uvedené sloveso ve vhodném průběhovém tvaru pasiva.

a) A new method (currently develop) at this Institute.

b) The green line (now extend) all the way to the airport.

c) The new vehicles (test this month) by local fire services.

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 1 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Slovesné jevy (Polyglot, 2007) ISBN: 978-80-86195-44-5
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 1

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory