Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Sarah Peters, Tomáš Gráf - Time to Practise 2

Zájmena jsou slovní druhy, které ve větě zastupují podstatná nebo přídavné jména. Většinou tedy tvoří podmět, předmět nebo přívlastek.

Dnes si procvičíme osobní, přivlastňovací a zvratná zájmena. Následující příklady opět vycházejí z cvičebnice Time to Practice 2 nakladatelství Polyglot a jsou určeny pro studenty, účastníky jazykových kurzů i samouky.

Odpovídají úrovni znalosti jazyka B2 (středně pokročilí).

Ke každému cvičení si můžete prohlédnout správné výsledky.

Angličtina, na rozdíl od češtiny, nepoužívá skloňování, a proto je používání zájmen v angličtině jednodušší. Přesto však i v angličtině existují rozdílné tvary osobních zájmen v závislosti na tom, zda jde o podmětové nebo předmětové užití, a u přivlastňovacích zájmen podle toho, zda jsou používána samostatně nebo nesamostatně.

 Zájmena

Osobní

Přivlastňovací

Podmět

Předmět

Samostatně

Nesamostatně

1. os. j. č.

I

me

my

mine

2. os. j. č.

you

you

your

yours

3. os. j. č.

he

him

his

his

she

her

her

hers

it

it

its

its

1. os. mn. č.

us

us

our

ours

2. os. mn. č.

you

you

your

yours

3. os. mn. č.

them

them

their

theirs

Zvratná zájmena mají koncovku -self či -selves. Tvoří nejčastěji předmět věty nebo se objevují za předložkou, a vyjadřují, že se jedná o tutéž osobu (He always talks abou himself.). Mohou také zdůrazňovat podmět či předmět věty (I myself didn't know that.).

 Zvratná zájmena

Jednotné číslo

Množné číslo

1. osoba

myself

ourselves

2. osoba

yourself

yourselves

3. osoba

himself

themselves

herself

 

itself

 

Zvolte správný tvar

a) I have to ask me / myself whether all this is really necessary.
b) When she saw her / herself in the mirror the next morning she was quite shocked.
c) Can you come with me / myself ? I’d like to introduce you / yourself to Mr Sanders.
d) Sometimes I’m afraid of me / myself.
e) Everyone else calls him / himself Jim, but she calls him / himself James.
f ) Do you really hate you / yourself so much that you have to do these things to your body?
g) Lucy was celebrating her / herself birthday, and so her mum baked her / herself a cake.
h) Michael seems to see him / himself as the most important person in the company.
i) What are you taking with you / yourself to the party tomorrow?
j) The children enjoyed them / themselves in the garden while the adults talked indoors.
k) I prepared me / myself for the worst.
l) Come and help you / yourselves to some more food if you’re still hungry.

Správné řešení

Přeložte. Užijte přivlastňovací zájmena

a) Dej mi ruku.
b) Umyla si vlasy.
c) Zlámal si nohu.
d) Bolel mě kotník.
e) Ztratil jsem cestovní pas.
f ) Podívala se mi do očí.
g) Mluvil jsem včera s bratrem.
h) Zeptám se manželky.
i) Vyčistila si zuby.
j) Zapnul si kabát.
k) Měla rozvázanou botu.
l) Táta přišel o práci.
m) Poškrábal se na bradě.
n) Točila se mi hlava.
o)Můžeš mi půjčit foťák?
p) Jak sis vyvrtl kotník?
q) Podívej se do [své] kapsy.
r) Proč si nesundáš čepici?
s) Sám si ostříhal vlasy.
t) Vidíš si na špičku nosu?

Správné řešení

Zdroj: Time to Practise 2 - Sarah Peters, Tomáš Gráf - Velká sbírka cvičení z anglické gramatiky - Neslovesné jevy a souhrnné testy (Polyglot, 2008) ISBN: 978-80-86195-53-7
Zobrazit přehled článků ze zdroje Time to Practise 2

Články v sérii

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předpřítomný čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předminulý čas

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování minulosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Vyjadřování budoucnosti

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Časová souslednost

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Trpný rod

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Podmínkové věty

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Gerundium

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Modální slovesa

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Inverze slovosledu

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Infinitiv

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Členy

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Přídavná jména

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Předložky a předložková spojení

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Zájmena

Aktuální

Angličtina s Polyglotem – Kvantifikátory