Jen slabě slyším učitelův hlas...

Jen slabě slyším učitelův hlas, kterak vysvětluje látku, jež mi není tak úplně jasná a kterou bych potřeboval vysvětlit. Nevnímám to.“ Tolik jedna zdařilá, i když pro učitele jistě nijak lichotivá slohová práce.

Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., předsedkyně představenstva 1.VOX a.s.

Přitom hlas je pro učitele jedním ze základních výrazových a didaktických prostředků. Vzít učiteli – lektorovi hlas je v podstatě totéž, jako dejme tomu vzít kováři kladivo a chirurgovi skalpel. Jinou věcí ovšem je, že učitelova hlasová dispozice sice může být bezkonkurenční, ale on sám, nejsa v tom patřičně orientován, s ní zachází stejně sofistikovaně jako kovář s perlíkem na operačním sále.

Protože hlas toho, kdo chce učit a vzdělávat, není pouze prostředkem, ale také nástrojem – nástrojem o to vzácnějším, že jeho úloha a význam (a to zdaleka nejen v případě lektorské akce) neustále stoupá.

Jak uvádí internetový server www.zdarma-rodina.cz, zatímco na počátku dvacátého století byla základem čtyř pětin celkového počtu povolání manuální zručnost, na počátku 21. století plných 85 % profesí tak či onak souvisí s komunikací a s permanentní výměnou informací. Jsme patrně méně manuálně zruční, tím více však komunikujeme, píšeme, mailujeme – a mluvíme. Komunikační handicapy patří mezi hlavní faktory, které přispívají ke ztrátě zaměstnání (mezi nezaměstnanými najdeme až 70 % lidí s vadou řeči!). Více než 750 000 lidí v České republice je postiženo poruchami hlasu, řeči a sluchu – což nejen dosti zásadně ovlivňuje jejich případné lektorské působení, ale stávajícím lektorům zvučně připomíná, že se mezi jejich posluchači často ocitají lidé, k nimiž se lektor musí po stránce svého hlasového projevu obracet se zvláštní pozorností a péčí.

Dobře zvládnutý a pečlivě kultivovaný hlas je oprávněnou pýchou každého lektora. Ostatně již před tisíciletími byl lidský hlas pokládán za nástroj léčení, který podporuje rozvoj životní energie. Slavný Pythagoras natolik uznával léčebné účinky lidského hlasu, že nemocné léčil předčítáním vybrané poezie. Je otázkou, s jakým úspěchem by se tato starověká terapie setkala dnes - ale faktem zůstává, že správně modulovaný hlas, neméně správně vybraná slova a jejich uspořádání přispívají dnes právě tak jako před tisíciletími k obnově a udržení harmonické rovnováhy duše a těla.

Co lze na hlasu pozorovat a jakými atributy vyniká? Silný hlas zpravidla signalizuje sebejistotu, vrozený hlasový potenciál a ochotu navázat kontakt. V hypertofonované podobě může být ovšem také výrazem nízkého stupně sebeovládání, zápasu s pocitem méněcennosti nebo naopak akustickým ztvárněním zbytnělého ega. Tichý hlas naproti tomu naznačuje slabší hlasové dispozice, nemoc nebo únavu (a často vše jmenované současně), vzbuzuje dojem vnější i vnitřní nejistoty, v lepším případě sklon k introverzi. Ovšem pozor – i síla může hovořit šeptem.

Tempo řeči charakterizuje typ temperamentu stejně jako použitý motor druh automobilu. Příliš rychlé tempo zneklidňuje posluchače a způsobuje emoční napětí, styl Teddy Bear lze vykládat jako projev rozvážnosti a věcnosti, může však být viděn také jako signál přísné autocenzury a připusťme – nepříliš akcelerujícího myšlení.

Jistě není třeba zdůrazňovat, že lektorova řeč by měla být správně frázována s podtextem upřímné emoční angažovanosti a bohatě artikulována.

Jednotný hlas, který je slyšet téměř po celý rok,“ praví se v rozhlasovém pořadu Hlas pro tento den, „patří zcela nenápadnému malému zelenému ptáku – budníčku menšímu.

Poslechněte si silný hlas špičkových lektorů společnosti 1.VOX. Jejich představení a video ochutnávky naleznete v Katalogu profesionálů:

Profil Hany Ondruškové - lektorky vzdělávací společnosti 1. VOX a.s.

Profil Davida Grubera - lektora vzdělávací společnosti 1. VOX a.s.

Profil Ivony Homolkové - lektorky vzdělávací společnosti 1. VOX a.s.

Profil Radky Loji - lektorky vzdělávací společnosti 1. VOX a.s.