Jiný jazyk, jiný život

Jazyk je složitý systém symbolů, který klade na studenty značné nároky. Začátek cesty do světa cizího jazyka spočívá ve vstupu do nového prostředí. Každý by si měl uvědomit, že je třeba vynaložit velké úsilí. Chcete-li se naučit cizí řeči, zapomeňte na to, že vám stačí několik měsíců. Naopak je před vámi dlouhodobý a náročný proces studia.

Před každým studentem cizího jazyka stojí problém v podobě skloubení čtyř různých aktivit – poslechu, mluvení, psaní a čtení. Je to trnitá cesta, na které může čekat mnoho překážek. Nejdůležitější je proto nevzdávat se. Každý člověk může zvládnout jazyk alespoň do určité úrovně.

Když se začnete učit cizí jazyk, přijímáte zároveň nový způsob života. Začnete dělat divné věci, jako je hlasité mluvení sami se sebou, trávení večerů se slovníkem, sepisování zajímavých frází apod. Různí odborníci doporučují ke studiu jazyků různé přístupy. Článek shrnuje několik tip pro efektivní studium angličtiny:

- Najděte si motivaci. Stanovte si specifické cíle, které budou jasně vyjadřovat, čeho chcete studiem angličtiny dosáhnout.

- Vyzkoušejte pobyt v Británii nebo USA. Pronikněte do anglicky mluvícího prostředí, kde si procvičíte mluvení i poslech, když budete denně nuceni komunikovat.

- Vytvořte si anglické prostředí u vás doma. Obklopte se věcmi, které se týkají angličtiny. Čtěte anglické knihy, sledujte anglické filmy, poslouchejte anglické rádio. Budete se tak učit rychleji a získáte pocit, že opravdu postupujete kupředu.

- Mluvte anglicky co možná nejvíce. Mluvení vás bude motivovat k dalšímu studiu.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com