Jste dobrý vedoucí?

Na počátku 20.století byl dobrým vedoucím ten, před nímž se zaměstnanci třásli strachy. V polovině 20.století se již musel tvářit přívětivěji, přesto všem dával najevo svou moc a převahu. Úspěšné vedení v dnešní době je zase o něčem jiném. Úspěch celé společnosti již nezávisí pouze na kvalitním top-managementu, ale i na způsobu rozdělení odpovědnosti mezi řadovými pracovníky.

Dynamické změny v oblasti vedení se nedají popsat jinak než jako revoluce. Moderní šéf musí umět upoutat pozornost svými myšlenkami, nikoli demonstrací své moci. To znamená s ostatními pracovníky nejenom sdílet znalosti, ale i zajistit, aby těmto znalostem skutečně rozuměli, nebáli se jich a byli schopni vize svého vedoucího rozvíjet. To vše samozřejmě za účelem spokojenosti zákazníka.

Vedoucí pracovník musí být v dnešní době též připraven na neustálé rozvíjení svých vlastních kvalit, sebevzdělávání, studium, nepomíjející stres. Vlastnosti, které musí mít proto zahrnují zejména flexibilitu, pilnost, kreativitu, odhodlání učit se, příjemné vystupování, schopnost vyrovnávat se se stresem a schopnost týmové spolupráce.
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com