K čemu slouží leadership koučink?

Dnešní pracovní prostředí je stále složitější. Vůdcové proto potřebují dovednosti, kterým se ne vždy naučí ve školách. Tyto dovednosti je navíc třeba neustále zdokonalovat a aktualizovat, aby mohli udržet krok s rychle se měnící kulturou podnikání. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je spolupráce s koučem. Kouč přitom může pomoci začínajícím, ale i zkušeným vůdcům. Americký kouč, facilitátor a publicista Delano Garner vysvětluje, že tzv. leadership koučink pomáhá v pěti základních oblastech.

Komunikační dovednosti

Ať už vám je schopnost přesvědčit druhé přirozená, či nikoli, procvičovat se s koučem v klidném a jasném sdělování myšlenek je dobrým tréninkem v trpělivosti a sebeanalýze.

Přizpůsobivost

Někteří zaměstnanci mohou mít problém s přijímáním změn. Nejlépe to překonáte, když jim půjdete příkladem a s pomocí kouče najdete cesty, jak ukázat přizpůsobivost při učení novým věcem.

Řešení problémů

Učte se soustředit na příležitosti, nikoli problémy. Témuž učte i ostatní ve svém okolí.

Kritické pozorování

Koučování pomáhá kriticky nahlížet na okolí a hledat možnosti zlepšení například pomocí otázek: Komunikuji se zaměstnanci dostatečně o chystaných změnách? Jak jim změny mohu usnadnit?

Řešení konfliktů

Efektivní vůdce musí být schopen rozpoznávat konflikty a hledat řešení přínosná pro obě strany. Dobrý kouč mu pomůže lépe pochopit jednotlivé osobnosti, s nimiž se setká, a vztahy mezi nimi.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com