K dokonalosti už jenom... stín!

On-the-job stínování manažerů jako účinný doplněk ke koučování

Tereza Jakubková, organizační garant vzdělávání, FBE Praha

„Lidé jsou Váš největší kapitál“ (P. F. Drucker).

Slova P. F. Druckera platí dodnes. Není proto divu, že mnohé firmy přistupují svědomitě k soustavnému vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních, a to v nejrůznějších kompetencích a dovednostech. Od takovéto investice očekávají jistou návratnost v podobě kvalitnějších, efektivnějších a odbornějších výkonů. Jaké ale často bývá jejich zklamání, když k ničemu takovému nedojde. Zaměstnanci si odsedí svých povinných pár hodin na školení, zahrají si pár her a výsledek?

Nevěšte ovšem hlavu, protože k dokonalosti a tolik očekávanému výsledku chybí jen malý krok. V našem případě spíše stín. Podívejme se na příběh jedné firmy, která - stejně jako mnohé jiné - stála dlouhou dobu před zamčenými dveřmi a nemohla najít klíč k jejich tajemství, až jednou…

Firma 10 let rozvíjela a vzdělávala své zaměstnance a změny se dostavovaly - jenomže příliš pomalu a v mnohem menším rozsahu, než se původně očekávalo. Naprostá většina všech proškolených zaměstnanců sice se získanými poznatky teoreticky souhlasila, ale ukázalo se, že všichni - až na čestné výjimky - mají potíže se ve stresu běžného pracovního dne důsledně držet metodiky nejlepší praxe. Ba co hůř - často se brzy po školení vraceli k tomu, co sami nejlépe znali, několik let používali a od zavádění nových principů ustoupili.

Není proto divu, že se při spojení s trochu zvýšenou fluktuací zaměstnanců nedařilo prosazovat firemní pravidla, systémy a informace shora až na nejnižší úroveň. Navíc manažeři v mnohém neustále suplovali práci svých podřízených a nedocházelo k předávání odpovědnosti dolů.

Až jednou tato firma objevila tajný klíč ke dveřím efektivních dopadů vzdělávání v podobě stínu (kouče), který nemizel ani za špatného počasí. Stínů bylo hned několik a sledovaly proškolené manažery a zaměstnance ve vybraných dnech na každém jejich kroku. Žádný nedostatek nebo příležitost využít poznatky získané školením pozornému oku stínů neunikl a mohl být okamžitě a za provozu napraven a uveden do praxe. Stíny tak svým stínovaným postupně pomáhaly zbavovat se starých pohodlných způsobů a zaběhlých kolejí a získat konstruktivnější pracovní a manažerské návyky.

Úkolem stínů ovšem nebylo pouze pozorovat, následovat a napravovat svěřené účastníky kurzů v praxi. Jejich hlavním posláním bylo zapojení těchto stínovaných do interaktivní stínohry. Pravidla hry byla nastavena velice jednoduše a vyhrát mohl každý. Kýženou metou k vítězství se stala proměna původně stínovaného externí firmou na stín, který následně sám stínoval své podřízené při zavádění poznatků z kurzů do praxe a pomalu je též měnil na další stíny pro podřízené zase o úroveň níž. A tak se stínový virus úspěšně šířil napříč celou firmou. Nakonec se této společnosti za významného přispění tohoto stínovacího procesu podařilo naplnit své cíle – nejenom, že se konečně výrazně projevily efekty vzdělávání, ale zároveň se začalo dařit dosahovat i přenášení odpovědnosti na nižší úrovně řízení a projevilo se i zlepšení měřitelných výsledků.

Zažít pohádku s dobrým koncem a dosažením vytyčených cílů je snem snad každého manažera. Pokud 10 let opakovaných školení nepřináší očekávaný výsledek, mnohdy se nejedná o chybu ani v zaměstnancích, ani v poskytovaném vzdělávání. Jde jednoduše o chybějící či méně propracovaný systém zavádění nových postupů do reálného života firmy, který ve většině případů bez kontroly a dohledu v běžném reálném životě nemůže fungovat správně.

Změna, kterou popisuje náš ilustrační příběh, se odehrála během 5 měsíců. Ve srovnání s původními 10 lety se jedná o nezanedbatelný rozdíl. Využít metodu stínování a koučovací stínohry po absolvovaných trénincích tak může do pohádky přenést každého z vás, kdo uvažujete o tom, jak zvýšit efekty absolvovaného vzdělávání vašich zaměstnanců.