K dokonalosti už jenom... stín!

Tereza Jakubková, organizační garant vzdělávání, FBE Praha

On-the-job stínování manažerů jako účinný doplněk ke koučování

„Lidé jsou Váš největší kapitál“ (P. F. Drucker).

Slova P. F. Druckera platí dodnes. Není proto divu, že mnohé firmy přistupují svědomitě k soustavnému vzdělávání zaměstnanců na všech úrovních, a to v nejrůznějších kompetencích a dovednostech. Od takovéto investice očekávají jistou návratnost v podobě kvalitnějších, efektivnějších a odbornějších výkonů. Jaké ale často bývá jejich zklamání, když k ničemu takovému nedojde. Zaměstnanci si odsedí svých povinných pár hodin na školení, zahrají si pár her a výsledek?

Nevěšte ovšem hlavu, protože k dokonalosti a tolik očekávanému výsledku chybí jen malý krok. V našem případě spíše stín. Podívejme se na příběh jedné firmy, která - stejně jako mnohé jiné - stála dlouhou dobu před zamčenými dveřmi a nemohla najít klíč k jejich tajemství, až jednou…

Firma 10 let rozvíjela a vzdělávala své zaměstnance a změny se dostavovaly - jenomže příliš pomalu a v mnohem menším rozsahu, než se původně očekávalo. Naprostá většina všech proškolených zaměstnanců sice se získanými poznatky teoreticky souhlasila, ale ukázalo se, že všichni - až na čestné výjimky - mají potíže se ve stresu běžného pracovního dne důsledně držet metodiky nejlepší praxe. Ba co hůř - často se brzy po školení vraceli k tomu, co sami nejlépe znali, několik let používali a od zavádění nových principů ustoupili.

Není proto divu, že se při spojení s trochu zvýšenou fluktuací zaměstnanců nedařilo prosazovat firemní pravidla, systémy a informace shora až na nejnižší úroveň. Navíc manažeři v mnohém neustále suplovali práci svých podřízených a nedocházelo k předávání odpovědnosti dolů.

Až jednou tato firma objevila tajný klíč ke dveřím efektivních dopadů vzdělávání v podobě stínu (kouče), který nemizel ani za špatného počasí. Stínů bylo hned několik a sledovaly proškolené manažery a zaměstnance ve vybraných dnech na každém jejich kroku. Žádný nedostatek nebo příležitost využít poznatky získané školením pozornému oku stínů neunikl a mohl být okamžitě a za provozu napraven a uveden do praxe. Stíny tak svým stínovaným postupně pomáhaly zbavovat se starých pohodlných způsobů a zaběhlých kolejí a získat konstruktivnější pracovní a manažerské návyky.

Úkolem stínů ovšem nebylo pouze pozorovat, následovat a napravovat svěřené účastníky kurzů v praxi. Jejich hlavním posláním bylo zapojení těchto stínovaných do interaktivní stínohry. Pravidla hry byla nastavena velice jednoduše a vyhrát mohl každý. Kýženou metou k vítězství se stala proměna původně stínovaného externí firmou na stín, který následně sám stínoval své podřízené při zavádění poznatků z kurzů do praxe a pomalu je též měnil na další stíny pro podřízené zase o úroveň níž. A tak se stínový virus úspěšně šířil napříč celou firmou. Nakonec se této společnosti za významného přispění tohoto stínovacího procesu podařilo naplnit své cíle – nejenom, že se konečně výrazně projevily efekty vzdělávání, ale zároveň se začalo dařit dosahovat i přenášení odpovědnosti na nižší úrovně řízení a projevilo se i zlepšení měřitelných výsledků.

Zažít pohádku s dobrým koncem a dosažením vytyčených cílů je snem snad každého manažera. Pokud 10 let opakovaných školení nepřináší očekávaný výsledek, mnohdy se nejedná o chybu ani v zaměstnancích, ani v poskytovaném vzdělávání. Jde jednoduše o chybějící či méně propracovaný systém zavádění nových postupů do reálného života firmy, který ve většině případů bez kontroly a dohledu v běžném reálném životě nemůže fungovat správně.

Změna, kterou popisuje náš ilustrační příběh, se odehrála během 5 měsíců. Ve srovnání s původními 10 lety se jedná o nezanedbatelný rozdíl. Využít metodu stínování a koučovací stínohry po absolvovaných trénincích tak může do pohádky přenést každého z vás, kdo uvažujete o tom, jak zvýšit efekty absolvovaného vzdělávání vašich zaměstnanců.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace