Každá kariéra by měla začínat plánováním

Jednou z největších chyb, kterých se lidé ve svých kariérách dopouštějí, je volba studia bez předchozího naplánování kariéry, nebo práce na nízkých pozicích bez jasných cílů.

Nalezení dobře placeného zaměstnání, ve kterém je navíc možnost kariérního vzestupu, by nemělo být považováno za něco, nad čím lze začít uvažovat až po dostudování či ukončení stávajícího pracovního poměru - je to věc, kterou je třeba pečlivě plánovat měsíce i roky dopředu.
Představte si běžce, který se začne na maratón připravovat až den před startem. Myslíte, že má šanci zvítězit? Samozřejmě že ne - neměl dostatek času na trénink, ani na to, aby si sehnal trenéra. Podobné je to i s kariérou. Bez pořádné přípravy nemáte příliš mnoho šancí na úspěch.

Stejně jako v jiných životních záležitostech musíte zjistit, kolik kroků musíte udělat, abyste se dostali od jednoho bodu k druhému. Jinak řečeno - kam míříte a jak se tam dostanete?
Až si tuto otázku zodpovíte, v duchu si vyznačte všechny překážky a výzvy, které brání postupu k vašim cílům. Každý malý krok (krátkodobý cíl) vás posune blíž podniknutí kroků větších - dlouhodobých profesionálních cílů.

Nejprve si určete, jakých profesionálních cílů můžete reálně dosáhnout vzhledem ke škole, kterou jste vystudovali, nebo praxi a zkušenostech, které máte za sebou. Uvědomte si, kde jste teď a kde byste se rádi viděli za pět let.
Poté si sepište své pracovní a kariérní cíle (nejlépe alespoň půl roku před dokončením studia nebo než začnete „naostro“ hledat novou práci). Pracovní cíle se týkají pozice, kde jste zaměstnáni právě teď, zatímco profesionální cíle jsou dlouhodobější ambice související se změnou zaměstnání nebo kariérním postupem (reálné splnění těchto cílů by se mělo nacházet v časovém rozpětí dvou let).
Třetím krokem by měla být vaše vlastní příprava - včetně životopisu a případných referencí od minulých zaměstnavatelů. Jestliže ke splnění vašich cílů potřebujete nové znalosti či dovednosti, pak se přihlaste na kurz, školení či rekvalifikaci; v některých případech se dá uvažovat i o postgraduálním studiu.

Ze všeho nejdůležitější je neustrnout na místě a neustále na sobě pracovat. Kombinací dobrého plánování a stálého rozvíjení znalostí a dovedností můžete dosáhnout i těch nejsmělejších cílů.

-ds-

Zdroj: UK Recruiter - Rozcestník s odkazy na zdroje pro personalisty i uchazeče o zaměstnání.
Zobrazit přehled článků ze zdroje UK Recruiter