Každodenní role vůdce a kouče v jedné osobě

Vůdcovské koučování probíhá v mnoha organizacích neformálně, stále více se však institucionalizuje. Koučování začíná být jedním z klíčových předpokladů kompetentního vůdcovství. Pomáhá manažerům formulovat a plnit cíle, které přispívají k větší efektivitě jednotlivců i organizací. Dobrý kouč pomáhá svým svěřencům provádět specifické změny v chování, posilovat jejich silné stránky vzhledem k větší efektivitě práce a přemýšlet strategicky o možném dalším rozvoji.

Co ale odlišuje vůdce-kouče od profesionálního kouče nebo manažera, který poskytuje zpětnou vazbu a provádí hodnocení zaměstnanců? Jsou to tři klíčové prvky:

- Vůdce-kouč působí účelově. Má ve svém působení jasný záměr, což mu umožňuje pochopit silné a slabé stránky jeho svěřenců i to, jak zapadají nebo budou v budoucnu zapadat do potřeb organizace. Rozumí také osobním aspiracím svěřenců.

- Vůdce-kouč se soustředí na výkonnost i rozvoj. Profesionální koučové tyto dvě oblasti většino striktně oddělují. Jelikož mají organizace dlouhodobé strategie i krátkodobé cíle, vůdcové se dokáží zacílit na dlouhodobý rozvoj i okamžitá praktické zlepšení.

- Vůdce-kouč má systematickou perspektivu. Není zodpovědný za rozvoj nějakého jednotlivce. Pomáhá s rozvojem potenciálně všech svých přímých podřízených. Musí proto mít vedle zájmu o rozvoj jednotlivců i organizační perspektivu.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership