Kde a proč v Česku studovat MBA

Petr Jarchovský, ABB

Už před 3 lety, těsně předtím, než jsem začal studovat US-MBA studium, jsem si říkal, kam až mě tato příležitost může posunout v mém osobním i profesním životě.

V té době ještě plně uvalen do studijních povinností oboru Elektroenergetiky na FEKT VUT a také Řízení a ekonomiky podniku na FP VUT v Brně mi hlavou proběhla myšlenka co pak dál, co do budoucna. Odpověď byla jasná - chtěl bych být úspěšný. Proto jsem si po podrobné analýze nabídek vybral ještě další, a to již do praxe zaměřené, US-MBA studium na FP VUT v Brně. Vnímal jsem to jako výzvu.

Začátek studia byl velmi náročný. Sice jsem ještě nebyl zaměstnán na plný úvazek, ale ostatní studijní aktivity mi braly čas velkými sousty. O to více jsem byl zaskočen, když naše první hodiny probíhaly s uznávaným americkým profesorem indického původu, který po nás všech vyžadoval více než maximální výkon.

Pro mne to bylo o to těžší, neboť jsem o tajích ekonomie věděl málo a k tomu ještě s malou zkušeností z praxe. Přitom celá výuka probíhala v angličtině. Právě moje malá praxe byl i jeden z důvodů, proč jsem se rozhodoval, zda mám na studium US-MBA vůbec nastoupit. Přitom kolegové měli již několik let tajů firemních procesů za sebou. Byl to pro mne velký problém se jim v celé výuce vyrovnat.

Ovšem po absolvování takovéto náročné výuky jsem nabyl přesvědčení, že moje rozhodnutí bylo správné. Pojmy, které jsem do té doby neuměl ani vyslovit, byly najednou samozřejmostí a začal jsem je uplatňovat i ve své práci. Utkvěla mi v paměti makroekonomie s profesorem Vishwanathem, z níž jsem pochopil např. nutnost cenové elasticity výrobků se zaměřením do vhodného marketingového portfolia v návaznosti na vytyčení dílčí korporátní strategie. Ale ne jenom to.

Velmi si cením 45% výuky v angličtině s výbornými a náročnými přednášejícími z USA, což považuji za významnou přidanou hodnotu celého studia. Přednášející z ČR perfektně doplňovali své kolegy z USA, čímž byl tvořen pilíř celého studia s vyváženým odborným obsahem. Oceňuji i interaktivní vedení hodin výuky s týmovými pracemi, kontrolními testy, prezentacemi, krátkými individuálními i kolektivními pracemi, atp. V podstatě výuka zcela jiná než jsme běžně zvyklí na našich vysokých školách.

Významné bylo také propojení výuky s úkoly a assignmenty, které se vztahovaly k firmám, ve kterých jsme pracovali. Tím jsme si vypracovali množství konkrétních použitelných materiálů. Tímto směrem se ubíraly i veškeré komentáře a diskuse jak při výuce, tak i mimo ni. Bylo to pro mne velké obohacení. Přece jen zkušenosti těch, kteří již mají kus kariéry za sebou, byly pro mne velkou školou.

V neposlední řadě se jednalo i o neformální stránku studia. Nedocenitelné je portfolio kontaktů, a to i s vyučujícími profesory z USA i ČR. Také náklady na studium nepovažuji za nedostupné, i když jsem ho financoval z vlastních zdrojů. Velmi na mne zapůsobila slavnostní promoční ceremonie včetně taláru a čtvercové promoční čepice se všemi vrcholovými představiteli jak americké, tak české univerzity.

Na základě mých zkušeností mohu všem zájemcům o kvalitní MBA studium doporučit Fakultu podnikatelskou VUT v Brně. Vaše investice nebude zbytečná.

Podrobné informace o tomto studiu získáte na oficiální stránce www.us-mba.cz.