Kdy je potřeba facilitátor a kdy kouč?

Konzultanti nabízejí různé typy služeb, jako je například manažerské poradenství, technické poradenství atd. Mohou však vystupovat i v různých rolích, mezi které patří facilitátor, kouč, expert nebo školitel. Jak však poznat, kdy je která z těchto rolí potřeba?

Facilitátor pomáhá skupině lidí rozhodnout se, jakých výsledků chtějí společně dosáhnout, jak to chtějí udělat, a přispívá i ke konečné realizaci. Nejčastěji se uplatňuje v případě, kdy 1) určitý projekt potřebuje průběžnou důvěru, oddanost a účast klientů nebo 2) tým řeší s klienty složité problémy a klíčové cíle.

Kouč přichází na řadu ve chvíli, kdy 1) určitý jedinec v rámci projektu začíná slábnout nebo podléhá problémům či 2) má pomoci při maximálním poučení jednotlivců z chyb. Jeho úkolem je pomáhat pracovníkům s vyjasněním aktuálních problémů a priorit a hledáním strategií, jak je překonat.

Expert poslouží v případech, kdy 1) projekt potřebuje určité obecné znalosti, které platí v jakémkoli kontextu nebo 2) projekt naopak potřebuje vysoce specializované znalosti. Mezi obecné znalost v tomto smyslu patří například manažerské systémy, provádění organizačních změn nebo řešení etických otázek. Specializované znalosti pak zahrnují např. instalování počítačů, provádění průzkumu trhu, přizpůsobování zákonům apod.

Školitel pomáhá rozvíjet nebo zlepšovat určité znalosti, dovednosti a postoje za účelem zlepšení výkonnosti. Nastoupit by měl v případech, kdy 1) znalosti expertů je třeba zprostředkovávat stručným a průběžným způsobem nebo 2) je třeba zprostředkovat znalosti skupině lidí.

-kk-

Zdroj: managementhelp.org - rozsáhlá manažerská knihovna
Zobrazit přehled článků ze zdroje managementhelp.org