Kdy koučink nefunguje

Ilustrační snímek

Studie i praxe ukazují, že koučování vedoucích pracovníků patří k nejefektivnějším firemním investicím. Manažeři, kteří prošli koučinkem, jsou úspěšnější v plnění důležitých cílů, bývají častěji povyšováni a vydělávají více peněz sobě i svému zaměstnavateli. Rozhodně to však neznamená, že by koučink byl nějaký všelék, který automaticky zvýší produktivitu a zisky všech organizací.

V některých případech, které se bohužel stále často opakují, koučink zkrátka nefunguje. Které to jsou a jak můžete předejít tomu, aby se opakovaly i ve vaší firmě? Odpovědi na tuto otázku přinesl server TLNT.com.

1. Nedostatečně kvalifikovaní koučové

Koučem se může nazývat prakticky kdokoli, jelikož dosud neexistuje jednotná norma kvalifikace pro výkon této profese. Dobrým vodítkem však mohou být doporučení Mezinárodní Mezinárodní federace koučů (ICF), která jsme publikovali v článku s názvem Jak vybrat správného kouče.

2. Špatný důvod pro využití koučinku

Koučink je metoda rozvoje, která inspiruje jednotlivce k maximálnímu využití jejich osobního a profesního potenciálu. Od koučovaných vyžaduje silnou osobní odpovědnost a motivaci. Jestliže vašim lidem chybí ambice a zájem něco na sobě změnit, přidělením kouče jim nepomůžete. Mnohem efektivnější může být tradiční asistenční program.

3. Stejný koučink pro všechny

Koučink nepatří ke službám, které se vyplatí nakupovat plošně a obecně. Vyžaduje vysokou míru specializace a individuální přístup. Každý potenciální svěřenec kouče bude potřebovat trochu jiné zaměření na oblasti, jako je komunikace, leadership, vyjednávání, rozhodování apod. Vycházejte z potřeb a zájmů konkrétních osob.

4. Nereálná očekávání

Několik setkání s koučem a vaši zaměstnanci o sobě přestanou pochybovat a začnou pracovat s nadšením a bez chyb. Uvažujete-li tímto způsobem, je na čase otevřít oči. Seriózní kouč vnímá zlepšování dovedností svých svěřenců jako dlouhodobý a nevynucený proces. Nemají-li vaši lidé ztratit zájem, potřebují prostor k tomu, aby mohli postupovat vlastním tempem, které si spolu se svými kouči zvolí.

-kk-

Zdroj: TLNT - americký blog pro odborníky z oblasti HR a talent managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje TLNT