Když vůdce školí

V současné ekonomické situaci přistupuje řada organizací k rozšiřování rolí svých vůdců. Ti se tak mnohdy poprvé ocitají v rolích školitelů, aniž by však měli formální vzdělání v oblasti rozvoje dospělých.

Největší chybou je, když se snaží předat vše, co znají. Většina lidí totiž zapomíná polovinu nových informací hned v prvních 20 minutách vzdělávací lekce. Jak tedy vytvářet smysluplnější vzdělávací zkušenosti?

- Musíte zaujmout v prvních třech minutách. Představit se a přejít k probíranému tématu nestačí. Vůdce musí účastníky školení připravit, aby co nejlépe vnímali. Připravte si proto krátký začátek, který bude splňovat tři věci:

  1. Ukáže nadšení. Ukažte své nadšení a oddanost vůči tématu. Účastníci budou vnímat veškerou energii, kterou ukážete - pozitivní i negativní.

  2. Zapojí je. Položte otázku, která přiměje účastníky ke zvednutí rukou, začněte kvízem ve stylu „pravda/nepravda" nebo se zeptejte účastníků na nějaký jejich zážitek.

  3. Informuje. Sdělte účel vašeho vzdělávacího setkání. Řekněte účastníkům, jaké specifické věci budou po skočení školení umět.

- Musíte zajistit aktivní vzdělávání. Navrhněte jednoduché aktivity, které účastníkům pomohou spojit nové znalosti s jejich předchozími zkušenostmi. Pracujte v malých skupinách a využívejte případové studie, procvičování nových dovedností a další cvičení v řešení problémů.

- Musíte si připravit zakončení. Vždy si vyčleňte alespoň závěrečných pět minut k otestování schopnosti účastníků ukázat smysl vaší vzdělávací akce. Ve většině případů půjde o to, požádat je o shrnutí, popis nebo ukázku toho, co jste je učili.

-kk-

Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine