Ke koučinku mě přivedl můj osobní rozvoj - podcast Pavla Pavlíková, INNERGY

Pavla Pavlíková, koučka, lektorka a majitelka vzdělávací a konzultační společnosti Innergy, se kromě tématu motivace intenzivně věnuje osobnímu i firemnímu koučinku. O tom, jak se k této profesi dostala, co musí splňovat certifikovaný kouč, jak takový koučink probíhá a co přináší, hovořila v podcastu portálu HR News, s Tomášem Pospíchalem, CPO společnosti IVITERA a.s.

Pavla Pavlíková a Tomáš Pospíchal

Přehrát podcast

Jak dlouho se věnujete koučinku a proč jste se tomuto tématu začala věnovat?

S koučinkem jsem se setkala v roce 2002. Tehdy jsem působila ještě jako HR manažerka ve farmaceutické firmě a rozhodovala jsem se, jakým osobním rozvojem bych se chtěla zabývat. Vyhrál výcvik koučování. Tehdy mi to hodně pomohlo i v samotné práci - abych se lépe domluvila s manažery, zjistila, co potřebují. Mně osobně to pomohlo, abych dokázala pracovat s rozsáhlými komplexními úkoly. Přestože jsem byla HR manažerka, působila jsem ve firmě neoficiálně jako interní kouč. Chodili za mnou lidé se svými problémy a mě to bavilo. A tak se stal koučink od roku 2006 mou profesí.

Je stále koučink taková móda a kdo nemá vlastního kouče, tak jako by ani nebyl? Není koučink trochu zprofanované téma?

Já myslím, že ano, je to móda. Dokonce bych řekla, že se to koučování rozšiřuje. Dříve bylo koučování módní pro top manažery a nejvyšší posty ve firmě. Nyní se koučování rozšiřuje i na střední posty a posty specialistů a to je dobře.

Jste držitelem certifikátu Professional Certified Coach. Co tato certifikace znamená a co jste pro její získání musela prokázat?

Tento certifikát vydává Mezinárodní federace koučů ICF. Ta se stará o to, aby byly nějaké standardy koučování, abyste měli jistotu, že když si kouče objednáte, že bude dodržovat nějaké postupy. Proto, abyste získal jejich certifikaci PCC, je nutné splnit nějaké podmínky. Kouč za sebou například musí mít 125 hodin tréninku. Dále musí mít odkoučováno určitý počet placených sezení s klienty.

Když jsem já dělala tuto certifikaci, tak to bylo 750 hodin, nyní už je to 500. Následně absolvujete 10 hodin s mentorem, který sleduje vaši práci a pomáhá vám ke zlepšení. Závěrem musíte absolvovat zkoušku a ta se skládá ze dvou částí. Celkem náročného testu a ukázky svých sezení s klienty, jejichž nahrávky se posílají k posouzení. Tato certifikace se každé tři roky obnovuje. Musím prokazovat, že jsem dělala nějaké rozhovory a že na sobě pracuji, aby mi certifikace nebyla zrušena.

Změnila se v průběhu vaší koučovací kariéry témata, která na vašich setkáních s klienty rezonovala?

Změnila. Já také koučování učím a tam všem říkám: budete řešit ta témata, která nějakým způsobem rezonují ve vašem životě. Jak budete procházet životem, tak se témata budou měnit. Když budete osobně řešit vztahy, budete koučovat vztahová témata. Já mám své stálice, protože se soustředím na práci s manažery.

Řeším nastavování manažerského stylu, aby měl manažer výsledky a zároveň ho práce těšila. Procházíme společně složení týmu, nastavení procesů, silné a slabé stránky lidí v týmu, co jemu samotné se daří, co ho brzdí. Pak bývají témata komunikace, konflikty, jakým způsobem je řešit. Motivace je další silné téma, které přišlo do mého života někdy na konci roku 2018. V poslední době je to také o tom, co nás brzdí v naší hlavě, o sabotérech, které si neseme v mysli, jak by nás měly naše myšlenky podporovat

Měl by mít kouč sám vlastního kouče?

No jasně. Říkám účastníkům výcviku, že když vy sami si nedovedete představit, že byste měli kouče a co byste s ním řešili, tak nebudete mít koučované, protože ti si to nedovedou představit s vámi. I já mám své kouče. Měla jsem supervizorku v Kanadě, s kterou byla výborná práce. Když mám nějaké téma, s kterým si třeba nevím rady, tak mám kolegy, kterým zavolám s prosbou o pomoc. Dalším výborným zdrojem jsou mé vlastní výcviky koučování, kdy dělám objekt koučování svým studentům. To pomáhá jim i mně.

Velkou část profesního koučinku v ČR hradí firmy. Co koučinkové programy mohou firmám přinést a jak se firmy v problematice koučinku orientují?

Jedna oblast je něco, co nazývám výkonový koučink. To je situace, kdy má zaměstnanec v něčem problém, třeba v komunikaci. Nebo má projekt a k němu potřebuje podporu. Tehdy se s koučem snaží dosáhnout nějakého výsledku. Ta druhá situace je rozvojový koučink. V tomto případě není ani problém ve výkonu, ale zaměstnanec spolu se zaměstnavatelem cítí, že by si potřeboval věci nějak uspořádat, vnést řád do toho, co dělá. Většinou se to týká právě lidí, kteří jsou výborní v tom, co dělají a chtěli by mít někoho, s kým mohou sdílet, promýšlet, podívat se, zda se nedá něco dělat jinak, lépe.

 

Jednotlivé stopy podcastu:

[00:43] Jak dlouho se věnujete koučinku a proč jste se tomuto tématu začala věnovat?

[02:00] Je stále koučink taková móda a kdo nemá vlastního kouče, tak jako by ani nebyl? Není koučink trochu zprofanované téma?

[02:42] Změnila se v průběhu posledních let definice kouče?

[03:24] Jste držitelem certifikátu Professional Certified Coach. Co tato certifikace znamená a co jste pro její získání musela prokázat?

[05:53] Kolik certifikovaných koučů v ČR je?

[06:14] Jaké jsou zásadní koučovací postupy a kompetence?

[07:12] Vnesla do koučinku změny covidová pandemie?

[09:10] Koučujete od roku 2008. Změnila se v průběhu této doby témata, která ve vašich setkáních s klienty rezonovala? Jaké jsou trendy?

[11:10] Jak dlouho pracujete s klienty, jak dlouho trvá koučink?

[12:06] V čem mi kouč může pomoci? Co lidé od kouče očekávají?

[13:35] Když se nedaří dostat ke stanoveným cílům, jak reagujete?

[14:06] Resp. v čem mi může pomoci, když mne vůbec nenapadne, že by od kouče podobná pomoc mohla přijít?

[16:25] Je z vašeho pohledu zásadní rozdíl mezi koučem a mentorem? Chápou lidé tento rozdíl?

[17:48] – Má kouč sám vlastního kouče?

18:58 Existují v koučinku trendy a nové přístupy? Jaké jsou ty aktuální?

[20:16] Velkou část profesního koučinku v ČR hradí firmy. Co koučinkové programy mohou firmám přinést a jak se firmy v problematice koučinku orientují. Resp. co by si z vašeho pohledu měly firmy definovat při tvorbě koučinkových programů, jak je ne/objednávat a jaké by měly klást nároky na kouče.

[24: 29] Jaký je váš pohled na interní koučink?

[25:55] Co koučování přináší kouči Pavle Pavlíkové?