Kniha radí, jak překonat komunikační bariéry

Verbální komunikace je základním kamenem mezilidské komunikace. Ten, kdo si nerozumí s lidmi, nevybuduje výkonný pracovní tým, ani nezapadne do komunity, v níž žije.

Zákonitostem a technikám verbální komunikace se věnuje kniha Ivana Bureše a Vlasty Lopuchovské 10 zlatých pravidel překonávání nejčastějších komunikačních bariér.

Komunikačních bariér je šest:

1. Ne vždy říkáme to, co si myslíme;

2. co je řečeno, nemusí být vždy slyšeno;

3. slyšenému nemusí být vždy porozuměno;

4. rozumět neznamená vždy chápat a ztotožnit se;

5. myšlenka, kterou všichni pochopili, nemusí být vždy uvedena v život;

6. to, co je uvedeno v život, se nemusí vždy stát zažitou rutinou.

Kniha obsahuje 32 příkladů, jejichž účelem je čtenáři ukázat, jak dodržováním 10 „zlatých“ pravidel lze tyto komunikační bariéry překonat, nechybí ani trocha teorie.

-hp-
Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny