"Kompetence pro trh práce"

Rozvoj klíčových kompetencí (vědomostí, dovedností a postojů), které jsou důležité pro uplatnění na trhu práce, je jedním z hlavních strategických cílů Moravskoslezského kraje v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti. Projekt Kompetence pro trh práce je jedním z nejvýznamnějších systémových projektů, který se problematikou kompetencí u nás zabývá.

Na základě poptávky zaměstnavatelů a strategických dokumentů České republiky a EU bylo vybráno 14 klíčových kompetencí k systémovému rozvoji:
- efektivní komunikace
- kooperace
- podnikavost
- flexibilita
- uspokojování zákaznických potřeb (orientace na zákazníka)
- výkonnost
- samostatnost a schopnost rozhodovat se nezávisle
- řešení problémů
- plánování a organizace práce
- celoživotní vzdělávání
- aktivní přístup
- zvládání zátěže (odolnost vůči stresu)
- orientace v informacích (včetně využití IT technologií)
- komunikace v cizích jazycích

Prosazení rozvoje kompetencí v praxi se bude se realizovat řadou navzájem na sebe navazujících projektů. Nejprve se bude jednat především o vývoj tréninkových programů na hodnocení a rozvoj kompetencí, jejich ověření v praxi u různých skupin obyvatel a následné zpřístupnění těchto programů co největšímu počtu zájemců.
Téma projektu je velmi aktuální v celoevropském měřítku a není proto divu, že se o spolupráci zajímala řada zahraničních partnerů. Byly uzavřeny dvě smlouvy o mezinárodní spolupráci s partnery ze sedmi zemí Evropské unie.

Projekt je nyní ve fázi vývoje tréninkových programů, které se rychle objeví v praxi. V prvním čtvrtletí 2006 proběhnou ověřovací tréninky prvních dvou kompetencí a další budou záhy následovat. Ve druhém pololetí  začne natáčení tréninkových videoprogramů pro práci lektorů a na podzim bude na internetu k dispozici první verze informačního systému o trhu práce v kraji.

-ds-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info