Komunikativní ajťák už není sci-fi

Zkoušeli jste již někdy vysvětlit ajťákům, že jejich komunikační dovednosti jsou na nedostatečné úrovni? Že by se nad tím měli zamyslet a komunikovat více otevřeně, vysvětlovat a nebýt negativní? Před deseti lety byste ajťáka na školení měkkých dovedností ani nedostali. Naštěstí doba pokročila a je na ně vyvíjen tlak, aby komunikovali nejen uvnitř společnosti, ale i s externími dodavateli.

KEY Trainings s.r.o.

IT specialisté potřebují měkké dovednosti, včetně komunikačních, aby byli úspěšní ve svých rolích. IT oddělení již nejsou oddělována od zbytku organizace a od IT profesionálů se stále více očekává, že budou spolupracovat s ostatními odděleními a zainteresovanými stranami. Efektivní komunikace je nezbytná pro budování vztahů, řízení očekávání a zajištění, že projekty budou dokončeny včas a v rámci rozpočtu.

Komunikační dovednosti, které jsou zvláště důležité pro IT profesionály

  • Aktivní naslouchání

IT odborníci musí být schopni aktivně naslouchat zainteresovaným stranám, aby plně porozuměli jejich požadavkům a očekáváním. To znamená věnovat velkou pozornost tomu, co se říká, klást otázky a v případě potřeby hledat vysvětlení.

  • Jasná a stručná komunikace

IT specialisté musí být schopni vysvětlit složité technické informace způsobem, kterému rozumějí i netechničtí účastníci. Vyhnout se technickému žargonu a používat jasný a stručný jazyk.

  • Spolupráce a týmová práce

IT profesionálové často pracují jako součást týmu a efektivní spolupráce a týmová práce jsou rozhodující pro úspěch IT projektů. Musí umět jasně komunikovat, sdílet nápady a spolupracovat na dosažení společných cílů.

  • Řešení konfliktů

IT odborníci musí být schopni efektivně řešit konflikty. Tedy naučit se naslouchat různým názorům, identifikovat hlavní příčinu konfliktů a spolupracovat se zúčastněnými stranami na nalezení vzájemně přijatelného řešení.

  • Zákaznický servis

IT specialisté musí být schopni poskytovat vynikající služby zákazníkům. Zákazníkem je myšlen uživatel, jako jsem já, naše účetní nebo výrobní mistr. To znamená reagovat na potřeby zainteresovaných stran, poskytovat včasné a přesné informace a sledovat, aby byly problémy vyřešeny ke spokojenosti zainteresovaných stran. Osvojit si trpělivost a zvládat asertivní komunikaci.

Rozvíjením těchto komunikačních a dalších měkkých dovedností se IT profesionálové mohou stát efektivnějšími ve svých rolích, budovat pevnější vztahy se zainteresovanými stranami a účinněji přispívat k úspěchu IT projektů a organizace jako celku.

Při našich školeních pro IT specialisty spolupracujeme s lektory soft skills dovedností, kteří mají k této skupině blízko. Často to jsou osoby, které se pohybovaly v IT světě a s přibývajícími zkušenostmi zjistily, jak je důležité mít vhodné dovednosti a to nejen hard skills. Zaměřili se na konkrétní dovednost, kterou pomáhají ajťákům rozvinout. Chápou jejich pohled na svět a školení přizpůsobí jejich zaměření a potřebám.