Konec programu Phare 2003 - Rozvoj lidských zdrojů

Program Phare 2003 – Rozvoj lidských zdrojů právě skončil. Na Ministerstvu práce a sociálních věcí proběhlo závěrečné zasedání monitorovacího výboru, který zhodnotil výsledky realizace a naplnění cílů tohoto programu. Česká republika získala v rámci tohoto programu 18,05 mil. EUR (cca 541,5 mil. Kč).

Byl zaměřen na přípravu využívání prostředků z Evropského sociálního fondu pro 7 cílových regionů soudržnosti (všechny regiony ČR kromě Prahy). V rámci grantových schémat bylo podpořeno 257 projektů, z toho 110 v oblasti posílení aktivní politiky zaměstnanosti a 147 v oblasti integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením. Realizace projektu byla zhodnocena jako velmi úspěšná.

-kk-

Zdroj: KarieraWeb.cz - Portál společnosti Economia Online (ihned.cz) zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje KarieraWeb.cz