Kouči, jste připraveni na vztah?

Ilustrační snímek

Koučink neslouží jen k osobnímu rozvoji. Dokáže ovlivnit chování a strategické změny napříč celými organizacemi. Proto je také součástí úspěšných programů rozvoje leadershipu. Aby však mohl vůbec fungovat, musí být postaven na silných vztazích. Důležitý je při tom nejen vztah kouče s jeho svěřenci, ale ještě před tím vztah kouče a vedení firmy. Kouč se musí nejprve ujistit, že rozumí potřebám a cílům firmy. Pak přichází na řadu vybudování důvěry u koučovaných pracovníků.

Vztah kouče a koučovaného se vytváří postupně, jak se oba poznávají. V ideálním případě by to měl být vztah dlouhodobý. Kouč musí pochopit, co jeho svěřence zajímá, jaké má plány, jak komunikuje i co jej dokáže připravit o motivaci. Koučovaný by měl schůzky s koučem chápat jako příležitost, jak lépe pochopit cíle firmy a to, jak k nim může přispět, když na sobě bude pracovat.

Nejdůležitější kroky v rámci firemního koučování

Má-li kouč přispět k zavedení nového, efektivnějšího chování, musí v něm svého svěřence neustále podporovat a řešit problémy, které při tom budou vznikat. Následující praktické tipy pro kouče zveřejnil server Training Zone.

  • Ujistěte se, že dobře rozumíte firemní kultuře a znáte vedoucí osobnosti, které ji zastupují a mohou být vzory pro ostatní.

  • Propojte firemní cíle s individuálními cíli a motivátory jednotlivých koučovaných pracovníků.

  • Aktivně se zajímejte o řešení různých situací z pohledu různých členů týmu.

  • Pokládejte svým svěřencům otázky, které dají možnost vyjádřit osobní názory a nalézat samostatná řešení.

  • Rozvíjejte osobní vztah se svými svěřenci na co nejširší úrovni. Všímejte si i drobných detailů v jejich chování.

  • Naplánujte pravidelná setkání a předem naplánujte, co nového by se svěřenec měl na každé schůzce naučit. Vycházejte z předem stanovených cílů pro každého jednotlivce.

  • Veďte své svěřence k tomu, aby si po každé schůzce zaznamenávali své zkušenosti, aby mohli zpětně porovnávat své pokroky.

  • Sdílejte zpětnou vazbu s vedením firmy. Dávejte si však pozor, abyste neporušili důvěru svých svěřenců.

-kk

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone