Koučing koučů a vrcholových manažerů

Pokud se již firma rozhodne pro rozvoj svých manažerů, aby se z nich stali dobří kouči, soustřeďuje se na manažery nižších vrstev. Vyšším vrstvám manažerů a konzultantů se tato forma vzdělávání a podpory spíše vyhýbá. Nejčastěji jako kouči nevystupují z důvodů, které lze rozdělit do tří základních kategorií:

- Necítí se spokojeni se svými dovednostmi.
- Mají příliš požadavků na svůj čas a rozvoj považují za nižší prioritu nebo konce něco mimo jejich práci.
- Neváží si rozvoje ostatních osob, každý by si měl poradit sám.

Mezi další důvody může patřit i to, že od vyšších manažerů se neočekává či nepotřebuje zpětná vazba, tudíž s ní neztrácejí čas. Navíc jim může chybět schopnost rozvíjet ostatní nebo nalézt v dané oblasti potřebu a zájem rozšířit formální školení o koučing. Existují jisté klíčové faktory, které je třeba v souvislosti s koučingem na vrcholových manažerských postech řešit. Strategie a přístupy musí vždy odpovídat specifickým zájmům. Je třeba soustředit se na reálné výsledky.
Zdroj: Center for Coaching & Mentoring - web americké společnosti Center for Coaching & Mentoring, Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Coaching & Mentoring