Koučing místo vyhazovu

Jedna reklamní agentura z New Yorku musela řešit problém, co se zaměstnancem, jehož výkonnost rapidně klesla. Za normálních okolností by asi většina vedoucích oddělení lidských zdrojů sáhla po jediném řešení – propuštění. V tomto případě však firma zareagovala jinak. Najala podnikového kouče. Ten pohovořil se všemi zaměstnanci v daném oddělení, rozebral s nimi jejich role a vysvětlil, jaké chování z jejich strany mohlo situaci zapříčinit.

Osobní koučing je pro mnoho zaměstnanců přijatelnější než klasický psychiatr. Někteří koučové kombinují psychiatrickou léčbu s novým přístupem – zaměřují se spíše na klientovu budoucnost, a nikoli minulost. Nepátrají po tom, co mohlo způsobit negativní modely chování klienta, ale snaží se mu poradit, jak se jich zbavit. Na rozdíl od psychiatrů a psychologů zde však neexistuje „záruka kvality“ – osobní koučové nemusí mít žádnou certifikaci, ani jinou licenci k tomu, aby mohli své povolání provozovat.

Organizace nebo jedinec, který se obrátí na kouče, by si měl ověřit jeho osvědčení. V USA se certifikací koučů zabývá Mezinárodní federace koučingu (ICF). Někteří koučové poskytují své služby i po telefonu.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com