Koučing: z izolace rovnou do světa

Koučové mnohdy dokáží se svými klienty zázraky. Koučování však stále nemá takový vliv, jaký by mělo, kdyby komunita koučů byla integrovanější s okolním světem. Řada koučů je izolovaná. Shání si vlastní klienty a buduje vlastní byznys. Střeží si svou oblast působnosti a snaží se nějak vymezit vůči ostatním profesím. Úspěšná budoucnost koučování však bude v rukou těch, kteří vystoupí ze svých koutů a dokáží naplno využít výhod sociálních sítí a spolupráce. Je třeba volně sdílet informace a znalosti a stavět obchodní modely na předpokladech, že budou úspěšnější díky spolupráci a přínosu celé komunity.

Představte si koučování, jak proniká do všech sociálních struktur – stává se součástí každé politické debaty, obchodního rozhodnutí, dobročinného grantu, mírové operace, školní hodiny nebo diskuse u rodinného oběda. Jen málo lidí by možná v těchto situacích použili termín koučing, principy koučování se však uplatňují v každé z nich. Aby se tato představa mohla stát realitou, je třeba zahájit spolupráci s organizacemi, které dokáží měnit náš svět, jako jsou neziskové nebo vládní organizace, politické strany, školy, firmy nebo jiné skupiny lidí se silným potenciálem. Koučing tak může pomoci světu vidět dobré stránky ve všech lidech. Koučové jsou přeci školeni, aby v lidech hledali silné stránky a nesoustředili se jen na problémy.

Koučování může v dnešních společnostech pomoci odhalovat, co je skutečně důležité. Pomůže jednotlivcům i systémům rozpoznat, co dělají nejlépe a kde by se měli změnit. Každý kouč by se měl nejprve zamyslet, co může nabídnout a co chce svým působením ovlivnit.

-kk-

Zdroj: ICF - International Coach Federation - portál mezinárodní federace koučů (ICF)
Zobrazit přehled článků ze zdroje ICF - International Coach Federation