Koučink a mentoring: Základní desatero

Koučování a mentorování jsou stále často zaměňované pojmy. Oba tyto typy rozvoje zaměstnanců mohou firmám přinést skvělé výsledky, mají však svá pravidla, která je třeba chápat a dodržovat. Kdy je lepší zapojit kouče a kdy mentory? Co může vyřešit koučink na rozdíl od mentoringu a naopak? Přečtěte si přehledné shrnutí.

Ilustrační snímek

Na následující nejdůležitější skutečnosti týkající se uplatňování koučinku a mentoringu ve firmách upozornil server Training Zone.

1. Koučink nelze nařídit k nápravě nežádoucího chování. Koučovaný musí do vztahu s koučem vstupovat z vlastní vůle.

2. Kouče nelze přidělit. Vztah koučovaného s koučem musí být založen na důvěře, která může vzniknout jen tehdy, pokud si oba vzájemně vyhovují.

3. Koučování je proces dobrovolné změny chování. Mentoring slouží k rozvoji konkrétních dovedností. Obě strany to musejí chápat stejně.

4. Nelze říci, zda je koučování lepší než mentorovnání, protože vždy záleží na situaci. Mentoring obvykle využívají méně zkušení pracovníci, zatímco koučink je určený pro vyšší pozice. Často je však žádoucí využívat kombinaci obojího.

5. Vždy je třeba začít shodou na základních pravidlech důvěrnosti daného vztahu.

6. Vždy vycházejte z jasného začátku (problému) a ujasněte si koncový stav, kterého chcete pomocí koučování nebo mentorování dosáhnout.

7. V případě koučinku se vždy soustřeďte na to, na co se chce soustředit daný jednotlivec.

8. Úkolem zaměstnavatele je zajistit, aby rozvoj zaměstnanců formou koučinku či mentoringu fungoval. Proto je třeba provádět průzkumy, které to potvrdí.

9. Z hlediska měření úspěchu je třeba sbírat minimálně kvalitativní data a sdílet úspěšné příběhy napříč organizací.

10. Zaměstnancům je třeba umožnit, aby sami ohodnotili přínos koučování a mentorování.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone