Koučovací dovednosti - nový rozměr leadershipu

Academy of Coaching Excellence

Koučování je stále vnímáno jako nová a mladá disciplína, i když v dnešní době zasahuje prakticky do všech oblastí lidského života a stává se postupně integrovanou součástí řady povolání – koučovací dovednosti se staly nedílnou součástí znalostní výbavy manažerů, konzultantů, učitelů, lékařů nebo sociálních pracovníků. Ba co více – koučování se pro mnohé lidi stalo novým způsobem života, novou životní cestou.

V záplavě rozvojových metod a nástrojů, které nás mají přesvědčit o tom, že jsou ty nejlepší k dosažení vyšší výkonnosti a efektivity v zaměstnání a životě, je o koučování možné říci jediné: je to velice důležitá, nikoliv jediná efektivní metoda rozvoje lidského potenciálu. Mnoho manažerů si možná klade otázku: Jaký přínos bude mít koučování pro mne samotného a pro moji firmu?

Vaši lidé rychleji dosáhnout úspěchů, jejichž podobu a formu si sami definují, protože ať už pod vedením kouče nebo získáním koučovacích dovedností ve výcviku nahlédnou do svého nitra a pochopí, že vše potřebné k dosažení úspěchů je uvnitř jich samých.

Pro manažera může získání koučovacích dovedností znamenat obohacení jeho manažerských schopností směrem k inspirativnímu leadershipu. Osvojení si základních koučovacích dovedností je první krokem k transformaci od „řízení“ ke skutečnému „vedení“ lidí.

Zájem o koučování a koučovací výcviky v současné době vzrůstá z mnoha důvodů. Jednak jsou za ním časté nečekané změny v dnešním světě a neustálá potřeba se atmosféře náhlých změn přizpůsobovat. Koučování je účinná metoda jak čelit nástrahám doby, jak lépe poznat sám sebe a jak lépe porozumět druhým.

Koučování či účast na výcviku koučovacích dovedností vyžaduje ochotu dívat se na věci z nových úhlů pohledu, vystoupit ze zóny komfortu a navyklých stereotypů, mít chuť a sílu vyzkoušet nevyšlapané cesty. Jste připraveni na takovou cestu?

My od koučovaných nebo účastníků kurzů koučovacích dovedností často slýcháme, že jim osvojení dovedností přineslo:

- hladší zvládání změn

- rozvoj osobnosti

- uvědomění si vlastních hodnot a potřeb

- zlepšení komunikace a atmosféry v práci

- zvýšení motivace a uspokojení z práce

- zvýšení proaktivity a samostatnosti

Pokud vás náš článek zaujal, nebo hledáte novou životní cestu či jen máte chuť řešit pracovní záležitosti efektivněji, můžeme Vám nabídnout několik řešení:

Academy of Coaching Excellence – Practioner (intenzivní výcvik, který propojuje světy manažerů a koučů a ve kterém získáte základní koučovací dovednosti jak pro vedení lidí, tak pro praxi kouče, obdržíte i mezinárodní certifikát od European Mentoring & Coaching Council)

Inspirativní leadership (budování důvěry v týmu, zvýšení vlivu na druhé...)

Gestalt koučování (integrace Gestalt principů, co vám a vašim lidem odebírá energii...)

Transformační koučování (jak měnit zaběhnuté způsoby chování, odbourání „sebelimitujících přesvědčení“...)

Koučování – inspirace pohybem (propojování mysli a těla, celostní přístup ke koučování…) Koučování v praxi (základní techniky G.R.O.W. a inner game, navazování koučovacího vztahu...)

Individuální koučování (máme širokou paletu koučů, kteří mají zkušenosti s výkonnostním, exekutivním a transforma

ním koučováním ředitelů firem, manažerů a konzultantů...)

Více informací o výcvicích na www.koucovat.cz.

 

Soutěžte s námi o knížku Průvodce světem koučování a osobnostní typologie – inspirace pro praxi, kterou napsali naši koučové a lektoři Anna Crkalová a Norbert Riethof. Stačí odpovědět na otázku: Jak se jmenuje jeden ze zakladatelů koučování, který napsal stěžejní dílo The Inner Game of Tennis otevírající cestu dnešnímu přístupu ke koučování?

Odpověď pište na petr.janecek@coachingsystems.cz. Do emailu prosím uveďte vaše jméno a příjmení, pracovní pozici. Soutěž trvá do 30.11. 2012 Výherce vylosujeme v pondělí 3.12 2012 a emailem se mu obratem ozveme.

Průvodce světem koučování a osobnostní typologie