Koučování jako nástroj vůdcovského rozvoje

Koučování původně sloužilo k tomu, aby manažeři dokázali lépe zvládat velký objem práce. Máte problém? Pořiďte si kouče. Dnes však pomáhá i úspěšným manažerům, aby byli ve své oblasti ještě úspěšnější. Uvažuje se tedy spíše v duchu „Máte nějaký cíl? Pořiďte si kouče.“

Koučem může být obchodní profesionál, psycholog, trenér, konzultant, autor apod. Tito lidé pocházejí z nejrůznějších oblastí. Někteří jsou přísní, nároční a přímí. Jiní mají citlivý, podporující a nepřímý přístup. Mohou se držet pevného procesu, nebo být pružní. Při výběru kouče je ale nejdůležitější seznámit se s jeho úspěchy v oboru a schopností navazovat vztahy.

Manažeři s kouči nejčastěji řeší, jak si uchovat soustředění na priority, dotahovat věci do konce, rozvíjet konkrétní dovednosti, řešit organizační politiku nebo uvažovat strategicky. Kouči dále pomáhají vyrovnávat se se stresem, řídit týmovou práci, ovlivňovat okolí, vyjednávat, kreativně uvažovat, plánovat osobní kariéru, vyvažovat pracovní život s osobním a stanovovat jasné cíle.

Kromě toho, že si najdete vhodného kouče, byste měli věnovat pozornost i následujícím faktorům:

- Stanovte si jasná pravidla vašeho vzájemného vztahu od počátku do koce koučování. Nespoléhejte na předpoklady.

- Sdílejte zpětnou vazbu. Pokud něco nefunguje správně, mluvte o tom.

- V průběhu koučování vnímejte svůj postup a úspěchy. Pomůže vám to vytrvat.

- V případě potřeby přizvěte další osoby. Někdy se na vašem koučování mohou podílet další lidé z vaší firmy, s nimiž můžete sdílet zpětnou vazbu a další podněty.

-kk-

Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher