Koučování manažerů

Koučování se často objevuje jedna z možností při plánování rozvoje managementu firem. Jak se zorientovat při výběru koučů na dosud ne zcela jasně diferencovaném trhu? Několik postřehů ze strany kouče, který se podílí na firemních projektech koučování, by mohlo rozšířit spektrum úvah nad touto problematikou.

Prvořadé je rozhodnutí, zda koučování ano či ne. Pokud se jedná o rozvoj jednotlivce v určité oblasti, potom je volba koučování nasnadě. Co když ale jde o rozvoj celého managementu? V takovém případě se osvědčuje spojit koučování s dalšími metodami. Na začátku se vyplatí dobře motivovat účastníky ke změně a pomoci jim najít orientaci a správný směr. Také je dobré se dohodnout na vhodném a funkčním způsobu závěrečného vyhodnocení projektu.
Kromě individuálních sezení se osvědčují také pravidelná skupinová setkání, na kterých se reflektují postupné změny ve vzájemné interakci účastníků. Taková setkání mohou mít i formu pracovních workshopů řešících společné úkoly.

Dalším krokem je výběr kouče. U větších projektů dobře funguje práce koučovského tandemu muže a ženy. V závislosti na zaměření projektu je výhodné, je-li v páru zastoupena jak schopnost poskytnout mentoring manažerských dovedností, tak i schopnost pomoci v oblasti psychoterapeutické.
Kouč by tedy měl mít psychoterapeutický výcvik, stejně jako vydatné znalosti firemního managementu, obchodu, rozvoje lidských zdrojů a podobně. Charismatické osobnosti, dobře vybrané na míru firemní kultuře a hodnotám, potom snáze vzbuzující potřebnou důvěru.

Velmi pečlivě se musí vymezit požadavky, závazky a vzájemné fungování vztahu kouč-koučovaný-firma, nastavit limity a etické normy. Tím zjednoduší veškeré rozhodování v průběhu samotného projektu. Dobrým opatřením je pro jistotu do kontraktu vložit mechanismus zvládání nepředvídaných situací a pružný způsob změny cílů kontraktu v případě potřeby.

Koučování je v rozvoji managementu velmi efektivním nástrojem, který dokáže v relativně krátké době posunout jednotlivce a zároveň vyladit interakce ve skupině. Každý nástroj je ale účinný jen do té míry, jak zručný je jeho uživatel a jak vhodný a tvárný je „materiál“.

-ds-

Zdroj: Spráce.cz - VolnáMísta.cz - nabídka práce a poradna pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Spráce.cz - VolnáMísta.cz