Koučování podřízených

Většina odborníků považuje koučing za důležitou součást řízení a vedení zaměstnanců, zároveň však také velice složitou. Dříve, než se firma do koučování svých zaměstnanců vůbec pustí, měla by si uvědomit, že se nejedná o řízení výkonnosti. Řízení výkonnosti je snaha maximalizovat přínosy zaměstnanců k plnění firemních cílů prostřednictvím co nejobjektivnějšího měření jejich výkonů, poskytování zpětné vazby a vytváření strategií pro zlepšování. Koučing je však snaha rozvíjet kapacitu zaměstnanců k plnění vlastních cílů, přičemž kouč poskytuje služby s ohledem na zájmy zaměstnance. Aby mohl koučing podřízených být úspěšný, kouč musí splňovat čtyři podmínky:

- Cíle nadřízeného nesmí být v rozporu s osobními nebo profesionálními cíli podříených.

- Podřízený musí mít motivaci k tomu, aby se nadále vzdělával a rozvíjel.

- Obě strany musí být připravené odlišit vzájemný vztah daný koučováním od vztahu nadřízeného a podřízeného.

- Nadřízení a podřízení si musejí navzájem důvěřovat.

Koučování zaměstnanců je jednou z praktických možností uplatňování hesla „Naši zaměstnanci jsou tím nejcennějším, co máme.“ Dávat najevo zaměstnancům jejich důležitost je přitom důležité ve firmách nehledě na velikost. Koučing by se proto měl zaměřit na rozvoj kompetencí potřebných k výkonu konkrétních pracovních rolí, řízení priorit, hledání možností kariérního postupu, jednání s problematickými kolegy a ovládání emocí.

- Vyzvěte zaměstnance k vybudování koučovacího vztahu. Vysvětlete, že chcete věnovat více času rozvoji oblastí, které je zajímají.

- Ptejte se zaměstnanců, v čem jim můžete být nejvíce nápomocní.

- Ujasněte si, čeho chcete společně dosáhnout a jednejte se zaměstnanci jasně.

- Poskytujte podporu a zpětnou vazbu.

-kk-

Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group