Koučování přináší dlouhodobé výhody

Organizace může být jen tak silná jako její vůdcovský tým. Pro mnohé firmy je proto stále důležitější investovat do současných i budoucích vůdců a dostatečně motivovat nejvýkonnější lidi, aby si je mohly dlouhodobě udržet. Stále častěji se investuje například do koučování vedoucích pracovníků.

Nejčastěji je koučování poskytováno jako pobídka manažerům, ale i dalším důležitým zaměstnancům, u nichž je třeba rozvíjet komunikační dovednosti a manažerské techniky. Investice do koučování se ukazují být výhodnější než tradiční bonusy a zvyšování platu, protože nejsou jen krátkodobé a dokáží zdokonalit chování příslušných lidí. Jak ale správně poznáte, komu bude koučování prospěšné?

- Nejčastěji se jedná o zaměstnance s potřebou rozvíjet vůdcovské či manažerské dovednosti a pracovní výkonnost.

- Řada firem má vlastní výbory pro určování potenciálních adeptů na koučování.

- Jestliže se některý vedoucí pracovník nechová optimálně, koučování mu může pomoci k přehodnocení jeho postojů a eliminování chyb.

- Mnoho vedoucích pracovníků mění své chování až v době, kdy se dostanou do určitého ohrožení. Koučování mlže být alternativou k propuštění.

- Koučování se podobá univerzitnímu vzdělání: někdo ho využije a někdo nikoli.

- Firmy by měly předem určit, jaké chování potřebují, patřičně s tím seznámit své vedoucí pracovníky a ujistit se, že toto chování bude dodržováno i po absolvování koučinku.

-kk-

Zdroj: WorldatWork - portál globální asociace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje WorldatWork