Kreativní zaměstnanec, dobrý zaměstnanec

Kreativní zaměstnanec, dobrý zaměstnanec

O tom, že kreativitu zaměstnanců je třeba podporovat není již v dnešní době pochyb. Kreativitu zaměstnanců by měl svým působením zvyšovat zaměstnavatel (nadřízený). Zaměstnanci by si však měli uvědomit, že svůj vlastní kreativní potenciál zvyšovat i sami. Pro zaměstnavatele platí v souvislosti s kreativitou jejich podřízených následující:
- kreativita zaměstnanců se nedá objektivně předvídat nebo kontrolovat – buď je, nebo není
- kreativita nezáleží na věku, praxi nebo pracovním zařazení
- nesnažit se za každou cenu nabírat kreativní osoby nebo zvláštní konzultanty – stávající zaměstnanci v sobě většinou kreativní potenciál mají
- větší plat neznamená větší kreativitu
- kreativní snahy zaměstnanců se nemusí shodovat s politikou firmy – odradit zaměstnance od kreativity je však velmi náročné

Samotní zaměstnanci, kteří chtějí svůj kreativní potenciál využívat a zlepšovat by měli mít na paměti toto:
- kreativita nevyžaduje zvláštní vzdělání, není poplatná věku nebo pracovní pozici
- i malé nápady mohou přinést velké výsledky
- kreativita je formou vlastního odměňování, plnění snů
- vaše nápady zaměstnavatel nepřijímá pokaždé, mohou vás i znepřátelit s kolegy

Zaměstnavatelé by pro své kreativní zaměstnance měli vytvořit vhodnou atmosféru. Pro jejich nápady lze například zřídit speciální schránku. Kreativitu též není vhodné ohodnocovat pouze penězi. Zaměstnanec by měl mít možnost podílení se na firemních cílech prostřednictvím kontaktu a spolupráce s ostatními. Vlastní nápady by neměl skrývat ani podceňovat.
Zdroj: Employer-Employee.com - Server pro zaměstnance a zaměstnavatele. Články, knihy a zprávy z oblasti HR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employer-Employee.com