Kvality dobrého trenéra

Každý, kdo si někdy vyzkoušel školení druhých, ví, jak náročná práce to může být. Úspěšní trenéři totiž potřebují specifické dovednosti a přístup.

- Empatie. Dobrý trenér dokáže naslouchat svým svěřencům, vnímat jejich problémy a podle toho školit.

- Komunikační dovednosti. Trenér by měl v první řadě umět mluvit stručně a jasně, aby si dokázal udržet pozornost posluchačů. Měl by také umět pracovat s řečí těla.

- Trpělivost. Ta úzce souvisí s empatií. Cílem trenéra je něco vysvětlit a naučit. Dosáhnout toho může pouze tehdy, budou-li mu posluchači rozumět. Hledejte proto různé způsoby výkladu.

- Sebedůvěra. Dobrý trenér si věří. Zároveň však má dostatek dalších kvalit (viz výše), aby nešlo jen o aroganci.

-kk-

Zdroj: Presentations - informace o technologiích a technikách efektivní komunikace
Zobrazit přehled článků ze zdroje Presentations