Manažeři zvládají komunikaci, ale potýkají se s plánováním času

Čeští manažeři si nejvíce věří v oblasti komunikace a emoční inteligence, zatímco nedostatky pociťují v time managementu, ve schopnosti řešit konflikty a vytvářet vize. Vyplývá to z on-line průzkumu na našich webových stránkách, který se zaměřil na oblasti, v nichž se lidé pracující na manažerských pozicích chtějí zlepšovat.

Marie Petrovová, top vision s.r.o.

Průzkum využil výsledky manažerského testu, který jsme zveřejnili v polovině září 2016. V testu si zájemci mohli jednoduše prověřit, které ze 14 klíčových manažerských kompetencí s přehledem ovládají a do jaké oblasti rozvoje se jim vyplatí investovat čas a energii.

Za hodnocené období, do konce října, vyplnilo test 1 188 unikátních návštěvníků. Třetina z nich (32 %) se zařadila mezi začínající manažery, 45 % respondentů uvedlo, že již mají manažerské zkušenosti, ale chtějí se zlepšovat, a 23 % účastníků se hodnotilo jako velmi zkušení manažeři.

Mezi stoprocentně zvládnutými schopnostmi se na předních místech objevila komunikace (68 %) a emoční inteligence (67 %). Nadpoloviční počet účastníků si věří i v oblasti kreativity a schopnosti delegovat úkoly. Kompetencím, u nichž manažeři nejvíce cítí potřebu se zlepšovat, vévodí time management (označilo jej 64 % účastníků), tvorba vizí (63 %) a schopnost řešit konflikty (59 %). Vysokého skóre dosáhly i dovednosti týkající se vedení týmu, ať už to byla schopnost tým vytvořit  (56 %) nebo jej rozvíjet (57 %). Obtíže přiznávali účastníci rovněž při poskytování zpětné vazby  či práci s daty.

Time management je velmi žádaným tématem, bez ohledu na to, kolik technologických „vychytávek“ pro lepší komunikaci a usnadnění práce dnes máme, nebo možná právě proto. Například kurz Krotitelé času, zaměřený na time management, patří pravidelně k těm nejoblíbenějším.

Řešení konfliktů, komunikace s komplikovanými osobami a vyjednávání – to jsou také velmi poptávaná témata, ať už jde o veřejné kurzy, nebo o školení, která připravovaná na míru přímo ve firmách.

Pohled manažerů na sebe samé podle mne v podstatě koresponduje s tím, jak vidí své vedoucí pracovníky zaměstnavatelé. V oblasti takzvaných měkkých dovedností se tyto dva pohledy nijak dramaticky neliší. Samozřejmě firmy mají i další zaměstnance, nejen manažery, a dnes zažíváme například velkou poptávku po obchodních dovednostech, technikách a nástrojích náboru zaměstnanců, což nepochybně souvisí s aktuální situací na pracovním trhu.