Měnící se role manažerů vzdělávání

Tento rok bude pro mnohé firmy nejsložitějším za poslední desetiletí. Organizace se velmi úzce zaměřují na snižování nákladů, restrukturalizace a efektivitu. Výzkum americké společnosti Bersin & Associates, která se zabývá poradenstvím v oblasti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, například ukázal, že v minulém roce klesly výdaje na vzdělávání v amerických firmách o 11 %. To je největší pokles za posledních deset let.

Manažeři vzdělávání se v letošním roce budou muset více zaměřit na určování priorit a zdrojů ve svých programech tak, aby dokázaly přinášet okamžitý obchodní vliv. Článek shrnuje několik příkladů toho, na co se v současné době soustředí úspěšní manažeři vzdělávání.

- Centralizace a racionalizace investic. V dobrých časech se v rámci firem rozvíjí vzdělávací programy velmi rychle. Jednotlivé firemní jednotky, provozy a funkce většinou samostatně nakupují a vytvářejí rozvojové programy za účelem dosažení svých specifických potřeb. Výsledkem je určitá anarchie: řada programů, systémů a smluv, z nichž některé nejsou dostatečně využívány a přinášejí řešení, která se navzájem překrývají. V dnešní době se však chytré organizace obracejí k centralizaci a racionalizaci vzdělávacích nástrojů a programů. To jim umožňuje ušetřit peníze a vybudovat integrovanou, celofiremní strategii vzdělávání.

- Přizpůsobení se strategickým obchodním iniciativám. Ekonomická recese zasahuje všechna odvětví. Jedna z největších amerických zdravotních pojišťoven Kaiser Permanente například pochopila, že v dnešní době nákladné zdravotní péče lze dosáhnout snížení nákladů pouze zaměřením na prevenci chorob, nikoli jen krácením provozních nákladů. Znamená to nové vymezení rolí vedoucích pracovníků, zdravotnického personálu, programů pro oslovení veřejnosti, ale i samotných pojišťovacích produktů. Podle toho je třeba změnit i vzdělávací programy.

- Vytvářejte moderní, integrované výkonové modely. Tyto modely poskytují celkový přehled o dovednostech, schopnostech a informačních potřebách jednotlivých skupin pracovních míst. Díky nim lze rychleji upravovat investice do vzdělávání a rozvoje, racionalizovat a snižovat náklady podle aktuálních firemních požadavků. Pomáhají odpovídat na otázky  jako: Měli bychom investovat velké sumy do školení projektového řízení? Měli bychom centralizovat programy technického rozvoje? Jaké programy si musíme udržet a jaké můžeme zrušit? Kteří zaměstnanci potřebují nejvíce investic?

- Uspořádání, integrace a vliv. K získání výhody v ekonomické recesi je třeba soustředit se na uspořádání vzdělávacích programů, integraci jednotlivých investic do vzdělávání a rozvoje a určování priorit programů tak, aby mohly přinášet okamžitou obchodní hodnotu.

-kk-

Zdroj: Chief Learning Officer - americký časopis a server pro manažery vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chief Learning Officer