Mentor předkládá své zkušenosti, ale nerozhoduje za vás

Efektivní mentorování by mělo přinášet výhody mentorovi i mentorovanému. Důležité je vědět, že mentorování není školení na pracovišti ani jiný název pro koučování, i když tyto dvě disciplíny jsou úzce spjaty.

Jde o pomoc jedné osoby druhé s rozvojem jejích znalostí. Spočívá ve vedení lidí k rozhodování, nikoli rozhodování za ně. Mentor vychází z vlastních zkušeností a radí, jeho svěřenec se ale rozhoduje sám. Článek shnruje několik doporučení, jak být dobrým mentorem.

  • Mentor by měl usilovat o vybudování vzájemné důvěry. Jde o to uvědomit si, že mentorovaný může mít jiné hodnoty a předpoklady, a respektovat je.

  • Mentor by se měl soustředit na efektivní komunikaci, věnovat pozornost svému jazyku a významu svých slov. Měl by vnímat i neverbální signály, které odrážejí pocity mentorovaných v daných souvislostech. Navíc by se měl učit rozumět světu mentorovaných, aby je mohl lépe chápat.

  • Mentor by měl podporovat mentorované v průzkumu všech možností a důsledků alternativních řešení situací. Neměl by naopak nutit ke konkrétním rozhodnutím, pouze předkládat své zkušenosti.

  • Mentor by měl využívat své vlastní osobní kontakty k určení dalších zdrojů pomoci. Nemusí sám znát všechny odpovědi.

-kk-

Zdroj: Training Zone - britský portál o vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Zone