Mezinárodní týden koučování 2019 odstartovali koučové z nejlepších škol v Brně

Osvětu profesionálního koučování odstartovali v pondělí 29. 4. v Brně zástupci Mezinárodní koučovací federace ICF ČR, která sdružuje profesionální kouče. Česká pobočka se tak připojila k ICF Global, která ve stejný den zahájila svátek koučování po celém světě. „Cílem Mezinárodního týdne koučování ICW 2019 je přiblížit široké veřejnosti profesionální koučink a to, jak výrazný posun může vnést do života každého,“ vysvětlila prezidentka ICF ČR Soňa Staňková, ACC.

Mezinárodní týden koučování 2019

Organizátoři upřesnili, že v týdnu od 13. do 19. 5. 2019 poskytne 40 profesionálních koučů, kteří se k akci připojili, koučovací ochutnávky, setkání a workshopy na více než 50 akcích pořádaných v 10 regionech České republiky.

„Bez nároku na honorář seznamují veřejnost s filozofií a přínosy koučování podle standardů ICF, a hlavně upozorňují na rozdíly mezi profesionálním koučováním a tím, co se za koučování často vydává,“ dodala za organizační tým Radka Pinkavová Jirkovská, ACC.

Upřesnila, že část těchto akcí je pouze pro partnery ICW, část je otevřena široké veřejnosti. Obecně prospěšné společnosti, univerzity, střední školy a další instituce i firmy z celé České republiky mají možnost uspořádat ukázkovou koučovací akci pro své klienty nebo pro zaměstnance ve svých prostorách.

Mezinárodní týden koučování vyhlašuje každoročně ICF Global, v Česku jej pořádá profesní organizace koučů ICF ČR pod názvem ICW 2019. Akce se koná pod záštitou Hospodářské komory České republiky a partnery jsou společnosti, které u nás podporují koučovací kulturu. Hlavním partnerem se letos stala společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko a mezi hlavními podporujícími je opět Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, v jejíž pobočce v Brně workshopem pro zaměstnance Mezinárodní týden koučování začal. Na popularizaci profesionálního koučování spolupracuje Český rozhlas.

Všeobecná zdravotní pojišťovna služby koučů a interní workshopy zaměřené na osvětu koučování a koučovacího způsobu řízení lidí tentokrát nabídne především svým juniorním manažerům, kteří jsou z 92 % rekrutováni zevnitř firmy. Do akcí se zapojují rovněž zaměstnanci v projektu nástupnictví připravovaní na manažerskou pozici.

„Tímto způsobem podporujeme směr řízení lidí zaměřený na důvěru v potenciál pracovníků, jejich rozvoj a otevřenou komunikaci. Šířit informace o podstatě a smyslu koučování nejen uvnitř firmy je důležité. VZP účastí v mezinárodním týdnu koučování potvrzuje, že patří mezi zaměstnavatele, kteří si svých zaměstnanců váží a podporují je v profesním i osobním rozvoji,“ uvedla Alena Zímová, specialistka strategie a rozvoje lidí ve VZP.

Koučovací zóny v rámci Mezinárodního týdne koučování jsou organizované i v TV Nova, kde již několik let dávají zaměstnancům této televize prostor, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli profesionální ICF koučování.

„Dovedou si tak lépe představit, jakým procesem procházejí manažeři v rámci svého osobního rozvoje, co zažívají a proč se pak mění jejich chování k týmu. Na kouče, které kolegům v rámci ICW nabízíme, máme skvělou zpětnou vazbu, jsou profesionální, etičtí a dokážou pomoci koučovanému změnit pohled na situaci, která se mu před koučinkem zdála neřešitelná,“ uvedla specialistka rozvoje a interní komunikace TV NOVA s.r.o. Kateřina Coubalová.

Více informací najdete zde: http://icw2019.coachfederation.cz/ Pozvánky k mezinárodnímu týdnu koučování můžete slyšet na stanicích Radio Wave a regionální studia Českého rozhlasu


International Coach Federation (ICF) = Mezinárodní federace koučů, založená v roce 1995, je největší světová organizace sdružující profesionální kouče ze 128 zemí celého světa.

ICF se zaměřuje na rozvoj profese kouče. Definuje vysoké profesní standardy, zajišťuje nezávislou certifikaci pro kouče a podporuje vytváření globální sítě certifikovaných profesionálních koučů. ICF podporuje kontinuální vzdělávání koučů a akredituje školy a vzdělávací programy podle přijatých standardů pro zaručení profesionality koučování.

V České republice působí Mezinárodní federace koučů od roku 2005. V současné době se Česká pobočka Mezinárodní federace koučů, ICF ČR, zaměřuje zejména na podporu profesionálního koučinku, rozvoj vzdělávání v tomto oboru a pořádání akcí, kde je možné získat praktickou zkušenost a zážitek z práce s profesionálním koučem.