Mistrovská akademie 2023. Hledáte cestu, jak maximalizovat výkon vašich vedoucích v provozu? Potřebují se rozvíjet?

V DMC již více než 20 let pracujeme s prvoliniovými vedoucími, mistry a teamleadery v provozu. Na míru vytvořené programy jim pomáhají vyplňovat mezery v jejich manažerských schopnostech a vytvářet správné návyky ve vedení lidí.

Mistrovská akademie 2023

Akademie poskytne účastníkům přehled v základních oblastech zodpovědnosti mistra. Mezi jednotlivými moduly budou mít účastníci možnost své nově nabyté poznatky uplatnit v praxi.

Na dalším školení je společně vyhodnotit a sdílet své zkušenosti s ostatními.
Každý modul obsahuje i praktické příklady, simulace a modelové situace.

 

1. modul: Role mistra, základy komunikace a předávání instrukcí

16. 3. 2023, 9:00 – 16:00

DMC management consulting (Sluštická 14, Praha 10)

 • Role mistra jako vedoucího pracovníka
 • 5 potřeb vedoucího podle Toyota Production System
 • Komunikace jako základní nástroj vedoucího
 • Bariéry v komunikaci
 • Základy úspěšné adaptace nováčků
 • 4 kroky ke správnému a efektivnímu zaškolování
lektor: Božena Maria Kačíková Zaczek

2. modul: Vedení lidí, předávání zpětné vazby a řešení konfliktů

13. 4. 2023, 9:00 – 16:00

DMC management consulting  (Sluštická 14, Praha 10)

 

 • Vedení lidí v praxi mistra
 • Jak identifikovat a řešit problémy s podřízenými
 • Zpětná vazba, druhy a praktický nácvik jejího používání
 • Kritika a konflikty
 • 4 kroky k úspěšnému vedení lidí
 • Motivace podřízených
lektor: Iva Berná

3. modul: Zákoník práce a BOZP v praxi mistra

11. 5. 2023, 9:00 – 16:00

DMC management consulting (Sluštická 14, Praha 10)

 

 • Práva a povinnosti vedoucího
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Pracovní doba, doba odpočinku, práce přesčas
 • Pracovně právní vztah
 • Porušení pracovní kázně
 • Role mistra v BOZP
lektor: Jiřina Ledvinová

4. modul: Role mistra ve zlepšování

15. 6. 2023, 9:00 – 16:00

DMC / u jednoho z Vás přímo v provozu

 • Základy štíhlé výroby (LEAN, 5S)
 • 8 druhů plýtvání a jeho eliminace
 • Visual management
 • TPM - totální produktivní údržba
 • Zlepšování ve výrobě - Kaizen v praxi
 • 4 kroky k dennímu zlepšování
lektor: Barbora Matulová

 

Účastník získá certifikát o absolvování akademie.

Cena za jeden modul akademie: 6 500 CZK bez DPH
Cena při objednávce celé akademie: 23 500 CZK bez DPH

Objednávky

Lucie Tichavová, Marketing & Business Development
tel.: +420 602 351 512, e-mail: ltichavova@dmc-cz.com