Motiv P otevírá novou skupinu cílevědomého koučinku

Vzdělávací agentura Motiv P na podzim v Praze otevírá desátou skupinu cílevědomého koučinku, kterou opět v roli hlavního kouče povede PhDr. František Hroník, uznávaný psycholog a odborník v oblasti řízení lidských zdrojů.

František Hroník, Agentura Motiv P, na kurzu Manažerská integrita

Program Cílevědomý koučink je mezi účastníky oblíbený zejména díky svému specifickému zaměření na uvědomování si cílů a cest, které k nim vedou. Tento typ koučinku nevychází z žádného směru životní filozofie, nýbrž z kognitivně behaviorální psychologie.

Jak program probíhá a co se naučíte?

Cílevědomý koučink je primárně směřován do oblasti businessu, zaměřuje se na stanovování cílů a vyhodnocování výsledků. Těžištěm programu je práce na vztahu k sobě i klientovi. Zjistíte, jak maximálně využít svůj potenciál i potenciál druhých, jak lépe zvládat úkoly a kvalitně vést tým lidí. Rovněž se naučíte koučovat sebe i ostatní a nahlédnete na lidské chování z jiného úhlu.

Setkáte se například s tématy:

  • behaviorální přístup a budování vztahu,
  • kognitivní metody a vyhodnocování efektivity,
  • kognitivní rozměr a transakční analýza,
  • osobnost kouče a hraniční situace,
  • logoterapeutický rozměr a řadou dalších.

Cílevědomý koučink je akreditován u MŠMT (č. j. MSMT-42462/2020-2/508) v rozsahu 145 hodin. absolvujete celkem 17 dní výcviku. Oporou vám budou nejen doplňující virtuální kurzy a videa dostupná na webových stránkách motivp.com, ale především rozsáhlá praxe ve formě sdílených kazuistik.

Na konci výuky složíte závěrečnou zkoušku a předložíte dvě kompletní a tři částečné kazuistiky koučování.

Program je určen jak manažerům s praxí, tak všem ostatním, kteří pravidelně pracují s lidmi. V průběhu výcviku se účastníkům věnují zkušení koučové s praxí ve vedení skupinového i individuálního sezení zejména v oblasti managementu a businessu.

Program začíná 13. 10. 2022 a končí 8. 12. 2023.

Co je kognitivně behaviorální psychologie?

Kognitivně behaviorální psychologie vychází z učení profesora Aarona Becka a je jedním z velmi rozšířených psychologických a terapeutických směrů. Vlastní koučink, který z jeho psychologické stránky vychází, je zaměřen čistě na budoucnost, schopnost uvědomování si svých pochybností, myšlenek a cílů. Zároveň se orientuje na možnosti, jak podporovat rozvoj talentů, zajímavých příležitostí a pozitivního myšlení.

ZJISTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ O PROGRAMU