Motivace pro další vzdělávání, jak funguje a kde ji brát

Maturitou nebo diplomem z vysoké školy vzdělávání nekončí. Technologie, vědecké poznatky, informace i požadavky na odbornost se mění stále rychleji. Rostou nároky na to, abychom byli „IN“. Učit se nové věci je nutností. Jak ale v běhu dní najít motivaci, energii a čas? Odpověď na tuto otázku jsme hledali přímo v terénu, mezi lidmi, kteří dál studují, přestože klasické školní vzdělání mají už za sebou. 

Kateřina Langhammerová, jednatelka vzdělávacího centra Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

Kateřina Langhammerová, MBA - jednatelka vzdělávacího centra Centrum služeb pro podnikání s.r.o.

„Velká část našich posluchačů si přeje najít uplatnění v nové oblasti,“ říká Kateřina Langhammerová, jednatelka Centra služeb pro podnikání. „Jejich hnacím motorem je tedy potřeba změny. A rekvalifikační kurz jim to v krátké době umožní. Dále k nám chodí praktici. Svoji profesi vykonávají už léta, ale bez příslušného vzdělání. Chtějí si upevnit kompetence, pracovat efektivněji, anebo potřebují získat potvrzení o profesní specializaci. Kurzy s akreditací MŠMT je mohou posunout například k vyšší pracovní pozici. A pak jsou tu i lidé, kteří zůstávají ve stávající práci a rádi by si rozšířili kvalifikaci studiem přilehlého oboru.“

Posluchači rekvalifikačních kurzů v Centru služeb pro podnikání mají sice různé motivace pro další vzdělávání, ale velmi podobné životní okolnosti a podmínky. Většina z nich má při studiu další rodinné nebo pracovní povinnosti, někteří za vzděláním dojíždějí i ze vzdálenějších oblastí. Proto jsou kurzy koncipované prakticky a s přihlédnutím k situaci studentů. Lekce, vedené kvalifikovanými odborníky, jsou intenzivní, posluchači udělají v krátkém čase rychlé pokroky.

Vstřebávání nových poznatku je snazší i proto, že se klade velký důraz na procvičování a upevňování získaných dovedností. Výuka probíhá v menších skupinách, v příjemném prostředí rodinného typu. Dá se studovat také dálkově nebo on-line prostřednictvím e-learningu.

Rekvalifikovat se nebo si rozšířit vzdělání, je možné v oboru účetnictví, administrativy, personalistiky, počítačové gramotnosti, podnikatelských kompetencí, daní, mzdového účetnictví nebo například marketingu a managementu. Za poslední rok prošlo rekvalifikačními kurzy Centra služeb pro podnikání více než 1 500 studentů a za 15 let existence to bylo mnohonásobně víc.

Setkávání s lidmi, kteří i přes svoji zaneprázdněnost a nároky osobního i pracovního života, nacházejí sílu a motivaci k dalšímu studiu, je pro všechny, kdo v Centru služeb pracují, velkou inspirací. Umožňuje jim sledovat, jak motivace ke studiu funguje a hledat cesty jak ji správně podpořit. Jednatelky, referentky studijního oddělení i lektoři, kteří jsou s posluchači kurzů téměř v denním kontaktu, se shodují na několika prospěšných zásadách:

  • Nebuďte v tom sami. Studujte s ostatními lidmi. Ať už formou docházky do vzdělávacích kurzů, dálkového studia, nebo třeba online seminářů.
  • Nevytvářejte si žádné limity (věk, mateřská dovolená, nedostatek času apod.). Jakmile do kurzu vstoupíte, zjistíte, že mnozí z kolegů jsou na tom podobně.
  • Navažte kontakty s posluchači z vašeho kurzu a sdílejte s nimi své studium také průběžně. Vytvořte si například skupinu na WhatsApp.
  • Ptejte se. Pokud vám cokoliv není jasné, nebo máte specifický požadavek, nenechávejte si to pro sebe. Nejasnosti motivaci ke studiu výrazně snižují.
  • Studiu se věnujte raději pravidelně a v kratších časových úsecích, nesnažte se vše zvládnout najednou. To platí zejména tehdy, pokud studujete dálkově.
  • Mějte jasnou vizi, co konkrétního vám další vzdělávání přinese. Může to být zajímavější práce, změna oboru, vyšší plat, rozjezd vlastního podnikání, sebejistota, lepší sebevědomí, pokrok v komunikaci … anebo třeba i radost ze života a pocit, že žijete opravdu naplno.

Jaké jsou možnosti rekvalifikací? Zhlédněte video z produkce České televize s Kateřinou Langhammerovou:

Centrum služeb pro podnikání

Kurzy a vzdělávací programy Centra služeb pro podnikání najdete na našich webech EduCity.cz a Skoleni.cz, webech s největší nabídkou vzdělávacích programů a služeb na českém internetu.