Motivační vzorec pro sebevzdělávání

Existují dva způsoby, jak motivovat lidi, aby něco dělali. První zahrnuje externí faktory, jako jsou například odměny a pobídky. Druhý staví na touhách a potřebách.

Motivovat lidi, aby se vzdělávali, je zvlášť komplexní záležitost. Pro většinu studijních aktivit je lépe, když mají převážně vnitřní motivaci.
Problém ale je, že řada z nás si nese hodně zátěže z naší studijní minulosti – špatné zkušenosti ze škol a firemních školení, která selhala. Prosté zapsání do kurzu proto nestačí, když není opravdový zájem.

Motivační vzorec, který autoři nabízejí je, že ochota učit se + hodnota + pravděpodobnost + účinek = motivace ke vzdělávání se.

- Ochota učit se znamená být emocionálně a fyzicky připraven a mít k dispozici vhodné prostředí.

- Hodnota může být finanční (např. zvýšení platu), kulturní (např. schopnost mluvit cizím jazykem) nebo sociální (jiný postoj).

- Pravděpodobnost úspěchu je také důležitou proměnnou – pokud například pětkrát za sebou neuděláte řidičský test, vaše motivace pro další pokusy se sníží.

- K poslední proměnné – dopadu lze říci, že ať už se vám to líbí nebo ne, vzdělávání má dopad na vaše životy.

Pochopení těchto čtyř aspektů je důležité. Kromě analýzy dosaženého skóre byste mohli vyvinout strategii, která pomůže zaměstnancům vidět spojitosti mezi jednotlivými prvky rovnice. Jak zaměstnanci tak školící personál by měli investovat čas k pochopení zásadních prvků motivace, pokud chtějí, aby vzdělávání bylo úspěšné.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management