Motivujte své pracovníky k učení

Motivace je snad nejvíce přehlíženým aspektem v souvislosti s učením zaměstnanců. I nejlépe vytvořený učební či e-learningový program propadne, nebudou-li cíloví uživatelé dostatečně motivováni k jeho využívání. Vývojáři těchto programů by se proto měli na motivování budoucích žáků více soustředit. K tomu jim může výrazně pomoci tzv. Model ARCS [A = Attention (pozornost), R = Relevance (příslušnost), C = Confidence (důvěra), S = Satisfaction (odměna).]

Nejdůležitější částí modelu je **Pozornost**. Ta zahrnuje získání studentovy pozornosti, ať už senzorickým stimulováním, vyzývavými otázkami či možností výběru cvičení a médií. Pozornosti a motivace však nemůže být dosaženo bez toho, aby student věřil, že daný program je určen právě pro něho. Tomu se říká relevance, neboli **Příslušnost**, což vyžaduje stanovení výhod, které studentovi daný program přinese.

Student musí dále věřit, že úsilí, které do studia vkládá, není zbytečné. To se v Modelu ARCS označuje jako **Důvěra** a vyžaduje například zaznamenávání pokroku studentů v rámci programů nebo odměny za čas strávený jeho studiem. Nakonec je třeba, kdy student za svou snahu získal nějakou odměnu. **Odměnou** může být například udělení certifikátu o absolvování programu, pracovní postup nebo okamžitá možnost uplatnění získaných dovedností v praxi.
Zdroj: E-Learning Guru - informační zdroj o e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-Learning Guru