Multimediální aplikace a vzdělávání - podle čeho vybírat

Průzkumy uvádějí, že studenti, kteří při výuce využívají multimédia, dosahují lepších výsledků, mají vyšší výkonnost, lépe si pamatují a potřebují méně času pro získání vědomostí. Jako důvody, proč tomu tak je, bývají uváděny například možnost stanovit si vlastní tempo edukačního procesu, individualizovaný charakter vzdělávání, okamžitá zpětná vazba, možnost dokonale zvládnout danou lekci před přechodem k další, snadná dostupnost všech materiálů a možnost opakování, více příležitostí aplikovat naučené atd. Profesionálové hodnotí efektivnost a použitelnost multimediálních kurzů z mnoha hledisek:

Jde například o to, jak snadná je instalace a nastavení aplikace, zda má program možnost přístupu k intranetu a internetu. Důležitá je samozřejmě hodnota obsažených informací, jestli scénáře, simulace a cvičení odpovídají reálným pracovním problémům či jak program koresponduje s charakterem zamýšleného publika. Multimediální vzdělávání nelze hodnotit stejným způsobem jako hry – oba typy softwaru se obvykle liší v účelu, zaměření, požadovaných výsledcích, míře soutěživosti, požadavcích na realističnost grafiky a uživatelské rozhraní.

Při volbě vhodného multimediálního vzdělávacího produktu je třeba vzít v úvahu nejen způsob a snadnost instalace, ale také obsah - kvalitu, množství a přesnost informací, použité instruktážní principy, metody motivace, způsoby hodnocení, rozvoj tvořivosti. Svoji roli hrají i estetická hlediska, interaktivita a použitý jazyk (tón) kurzu. Studentovy výsledky by měly být zaznamenatelné a dostupné v tištěné podobě.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher