Může vám pomoci koučování?

Než se rozhodnete snížit rozpočet na vzdělávání, zamyslete se, zda by vám nemohl pomoci koučink firemních vůdců. Vůdcovství v době ekonomické krize si žádá zvláštní dovednosti a opomíjet rozvoj vůdců nemusí být šťastný krok.

Investice do individuálního koučování vedoucích pracovníků je dlouhodobou strategií, která by měla vycházet z následujícího modelu:

- Manažer lidských zdrojů se sejde s koučem, diskutují o cílech vůdců a dohodnou se na tom, čeho chtějí dosáhnout.

- Kouč se sejde s vůdcem, aby se seznámil s jeho minulostí a kariérou a dohodl na cílech a očekáváních.

- Následuje proces hodnocení na základě různých nástrojů a 360stupňové zpětné vazby od zaměstnanců, kteří s koučovým svěřencem spolupracují.

- Na sběr zpětné vazby navazuje analýza za účelem vymezení bilance a prezentace výsledků kandidátovi.

- Vůdce si vytváří specifický plán rozvoje chování a určuje očekávané výsledky ve spolupráci s lidskými zdroji.

- Plán je doplněn o časový rozvrh a potřebné nástroje.

- Kouč spolupracuje s vůdcem na integraci nového chování na pravidelných schůzkách mezi čtyřma očima.

- Kouč znovu provede zhodnocení mezi úzkými spolupracovníky a pokračuje s širším nebo užším vymezením cílů.

Kouč by měl být vybírán tak, aby co nejvíce vyhovoval konkrétnímu vůdci. I když osobnosti koučů mohou být rozdílné, měl by mít následující kvalifikaci:

- zkušenost v oboru a v práci s vedoucími pracovníky,

- vysokoškolské vzdělání v oblasti obchodního managementu nebo behavirálních věd,

- zkušenosti nebo certifikace pro různé nástroje hodnocení (a schopnost poskytovat zpětnou vazbu),

- nejméně pět let praxe ve firemním koučování,

- široké zkušenosti a odborné znalosti v oblasti organizačních změn.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com