Myslíte na manažery v předních liniích?

Manažeři v předních liniích bývají ve velkých firmách často neopěvovaní hrdinové. Nesou ale zodpovědnost za většinu firemních zaměstnanců a denního kontaktu se zákazníky. Firemní výkonnost bez jejich snahy a zanícení značně trpí. Přesto řada zaměstnavatelů těmto manažerům neposkytne kvalitní školení.

Tento scénář byl i ve firmě BP. Zaměstnanecké průzkumy ukazovaly, že manažeři předních linií si stěžovali jak na management, tak na absenci jasné kariérní dráhy a cítili se odpojeni od zbytku firmy. Přestože jim je v BP podřízeno 70 – 80 % všech zaměstnanců, často měli problém vidět, jak jejich jednotlivá rozhodnutí přispívají k výkonnosti firmy jako celku.

První náznak změny přišel v roce 2000, kdy skupina BP založila tým z vysoce postavených manažerů, kteří měli za úkol přepracovat celý firemní přístup v oblasti vývoje a školení. Za 18 měsíců vypracovali ambiciózní školící program pro tyto lídry. Byl zájem o jeden, globální a centrálně financovaný program, z důvodu, že lokální financování by mohlo znamenat ořezání programu v jistých regionech, způsobeného nízkým rozpočtem pobočky.

BP investovali 1,5 miliónů dolarů do výzkumu a vývoje tohoto programu, ale uvádí, že se to více než vyplatilo. V současné době pro ně tento program znamená roční úsporu 1 mil. dolarů a co je důležitější, výkon manažerů, kteří programem prošli, se výrazně liší od těch, kteří se ho ještě neúčastnili.

Program BP:

Do této doby se angažovalo více než 8 000 zaměstnanců alespoň v jednom z následujících úrovní programu:

• Základní informace:

Tento kurs se zaměřuje na základy managementu a dává manažerům možnost prodiskutovat zdravotní, bezpečnostní a sociální témata. Je veden přímou formou a doplněn materiály na internetu a CD.

• Vztahy a souvislosti:

Dvoudenní program zabývající se obchodní strategií a jejím významem pro firmu jako celek. Obsah je neustále aktualizován podle změn okolností a priorit.

• Management:

Je nejintenzivnější čtyřdenní program, využívající akční výuku a má za úkol rozvinout komunikační a manažerské schopnosti účastníků.

• Partnerství s kolegy:

Relativně noví manažeři jsou párováni se zkušenějšími kolegy během celého programu. Tento přístup podporuje efektivitu programu i po jeho skončení.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management