Na co se zaměřit při rozvoji HR profesionálů?

Ilustrační snímek

Mnoho HR profesionálů chce ve své kariéře postoupit až na nejvyšší příčky – stát se personálními řediteli. I když však volných pozic ředitelů HR není příliš, nemělo by je to odradit od toho, aby na sobě stále pracovali a zlepšovali své znalosti a dovednosti. Tři rady, na které dovednosti se zaměřit především, shrnul server hrnewsdaily.com.

Učte se uvažovat strategičtěji

Lidské zdroje musí umět kriticky uvažovat o důsledcích svých rozhodnutí pro výsledky firmy. Zaměřte se na to, jak dosáhnout konkurenční výhody prostřednictvím procesu strategického uvažování, který bude zahrnovat analýzu prostředí, kompetencí, silných a slabých stránek, konkurence apod.

Rozvíjejte své komunikační dovednosti

HR profesionál musí kromě mluvení před lidmi a psaní reportů umět také dobře naslouchat. Bez zpětné vazby od zaměstnanců může nanejvýš odhadovat, co vlastně od firmy očekávají. Měl by také sledovat aktuální trendy v interní komunikaci minimálně v rámci oboru působnosti firmy.

Posilujte svou profesionální integritu

Pouze důvěryhodný HR profesionál, který se chová eticky za každé situace, může vytvářet autentické vztahy s ostatními postavené na vzájemném respektu. Je k tomu zapotřebí sledovat a chápat ekonomické, politické, finanční a další faktory ovlivňující úspěch firmy.

-kk-

Zdroj: HR News Daily - americký server zaměřený na HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR News Daily