Na hlasu záleží

Ať už je to rychlost, výška nebo přízvuk, všechny tyto aspekty hlasu mohou ovlivňovat kariérní úspěch. Podle závěrů britské koučovací společnosti Professional Voice mají například ženy tendenci mělce dýchat, což způsobuje, že jejich hlasy zní mladě, jsou velmi vysoké a působí pak neprofesionálně. Muži mají spíše problémy s nezřetelným vysolováním.

I když poradci z Professional Voice pracují především s vyššími manažery, od kterých se očekává profesionální vystupování na konferencích, poradách či při motivování zaměstnanců, přesvědčivý hlasový styl může být výhodou pro zaměstnance na všech úrovních. Když někdo mluví příliš rychle, dojde mu dech, než stačí dokončit větu. Automaticky pak jeho projev působí chaoticky. Monotónní hlas zase nedává vyniknout důležitým oznámením. Špatné mluvení tak může zaměstnance připravit nejen o povýšení, ale i zdraví. Pokud například pracuje v prostředí, kde musí mluvit nahlas a nedokáže svou řeč tomu uzpůsobit, může mít krční problémy a ztrácet hlas.

Koučování v oblasti hlasové výchovy nespočívá jen v tom, aby se zaměstnanci naučili jedinému správnému přízvuku. U anglicky mluvících zaměstnanců například průzkumy ukazují, že skotský nebo americký přízvuk evokuje větší spolehlivost a tvrdší práci. Přijatelnost přízvuku ale závisí i na oblasti, v níž daný zaměstnanec pracuje.

Těm, kteří si nemohou nebo nechtějí dovolit hlasového kouče, doporučují odborníci zajímat se o zpětnou vazbu od okolí a naučit se lépe poslouchat sami sebe. Především jde o to, naučit se správně dýchat. Při veřejných vystoupeních bývá člověk nervózní, takže má tendenci dýchat mělce a jeho hlas je pak vyšší než obvykle. To může odstranit jen tehdy, pokud si toho bude vědom. Dalším projevem nervozity je ztuhlý horní ret, který způsobuje, že hlasový projev zní stroze až nabubřele. I toto však lze odstranit cvičením, když si to uvědomíme.

Měli bychom si všímat i toho, zda nemluvíme příliš rychle a nevypouštíme konce vět. Pokud ano, měli bychom si dávat větší pozor na rychlost své řeči a mluvit tak, aby posluchači byli schopni vstřebat, co říkáme. Pracovat se dá i na výšce hlasu. I když budeme mluvit s nadšením, posluchači nemusejí zaznamenat jádro věci, jestliže udržíme hlas v monotónní rovině. Hlas je jako hudební nástroj, na který bychom měli cvičit, abychom dosáhli většího úspěchu.

-kk-

Zdroj: The Guardian - portál britského deníku The Guardian
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Guardian