Nástrahy mentorování juniorních zaměstnanců

Ilustrační snímek

Popularita programů mentorování ve firmách vychází z toho, že tato forma rozvoje zaměstnanců přináší výhody nejen mentorovaným a firmě, ale i samotným mentorům. Navíc nemusí jít o formální program. Pokud ve vaší firmě nemáte oficiální program mentoringu, najděte si juniorního pracovníka, jemuž můžete být mentorem, sami. Naučíte něco druhé i sami sebe. Zdokonalíte se v komunikačních a vůdcovských dovednostech, budete lépe spolupracovat a více si věřit. Než se však dáte na dráhu mentora, pozorně se seznamte s nejčastějšími chybami mentorů a vyhněte se jim.

Špatný mentor...

  1. ...se soustředí jen na pozitivní věci. Buďte proto upřímní a nabízejte konstruktivní zpětnou vazbu.

  1. ...neposlouchá. Nevěnujte veškerý čas tlumočení svých zkušeností. Poslouchejte svého svěřence a zjistěte, co skutečně potřebuje.

  2. ...nabízí hotová řešení. Učte svého svěřence řešit problémy a rozhodovat se samostatně.

  3. ...nechává řízení schůzek na svém svěřenci. Pokud se vám váš svěřenec přestane ozývat, nepřehlížejte to. Odpovědnost za řízení vašeho vztahu máte vy.

  4. ...neumí přijímat kritiku. Nebojte se požádat svého svěřence o názor, jak se jako mentor můžete zlepšit.

  5. ...neumí jasně vyjádřit svá očekávání. Váš svěřenec by měl znát témata vašich setkání, aby se na ně mohl připravit.

  6. ...nerespektuje pracovní vytížení svého svěřence. Dejte svému svěřenci prostor pro jeho práci a pochopte, když někdy bude nucen vaši schůzku odložit.

  7. ...zná odpověď na všechno. Všechno vědět nemůžete, proto se to nebojte přiznat a poslat svého svěřence pro radu za někým jiným.

  8. ...se neučí od svého svěřence. Všímejte si silných stránek svého svěřence a poučte se z nich stejně tak, jako se on učí od vás.

  9. ...neudržuje dlouhodobý vztah se svým svěřencem. Mentorem svého původního svěřence můžete být i poté, kdy odejde z vaší firmy – opět ku prospěchu obou stran.

-kk-

Zdroj: SelfGrowth.com - online komunita věnovaná osobnímu rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje SelfGrowth.com