Naučte se učit

Efektivní učení vyžaduje určité základní dovednosti. Jinými slovy se musíme naučit, jak se učit. Článek shrnuje několik tipů, jak tyto dovednosti rozvíjet.

- Určete si, co je důležité. To je jedna z nejdůležitějších dovedností pro úspěšné učení. Když znáte základy, pomůže vám to najít smysl ve všem ostatním. Vždy se ptejte, co je v dané věci nejdůležitější – sami sebe i druhých. V učebnicích bývají nejdůležitější body často shrnuty na konci kapitol. Přečtěte si je proto nejdříve a pak se vraťte k celému textu.

- Vztahujte nové věci k něčemu, co již znáte. Učte se automaticky hledat spojitosti mezi věcmi. Budete pak přemýšlet kreativněji a rozvíjet svou paměť, protože více spojitostí zjednodušuje učení.

- Srovnávejte. Přemýšlejte tak, že nová věc je něčemu podobná nebo se naopak od něčeho liší. Tento proces pomáhá s tříděním faktů a myšlenek. Později se k nim budete snadněji vracet.

- Přemýšlejte o nové věci dříve, než budete připraveni nebo budete mít čas na studium. Vaše podvědomí se tak začne na nový koncept připravovat a najde si způsob, jak jej přijmout.

- Nechte svou zvědavost a očekávání pracovat pro vás. Při studiu si vždy nechte v hlavě jednu nebo dvě otázky, které vás budou motivovat, abyste pokračovali.

- Studujte jako učitel. Změní to vaši perspektivu a umožní efektivnější učení. Přistupujte k učení tak, jako byste novou věc měli vyučovat.

- Dělejte přestávky. Studie ukazují, že si nejlépe pamatujeme nové věci, když se jim učíme v časově ohraničených intervalech prokládaných přestávkami. Sami si určete, jak dlouhé a jak časté přestávky vám budou vyhovovat.

- Představte si praktické využití. Často se stává, že většina nových informací se nejeví důležitá, pokud si je nespojíme s konkrétním využitím. Když ale budete přemýšlet o využití, dokážete lépe vybírat mezi důležitými a nedůležitými věcmi.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com