Návrat k sobě aneb Jak být spokojenější a efektivnější v nové době

Všichni slýcháme slova komunikace, motivace, efektivnost a výkonnost. Už jsme těchto pojmů plní. Funguje nám však vše tak, jak bychom chtěli?

Blanka Sílešová, OMT group

Daří se nám jednání s klienty a kolegy? Chováme se, jak bychom měli či jak bychom chtěli? Umíme se prosazovat v potřebnou chvíli, používat správně emoce a asertivitu, naslouchat, být připraveni na jednání, čelit změnám, prezentovat efektivně potřebné informace, mít prozákaznický přístup… Zvládáme všechny nároky kladené na naše pracovní místo, které přináší nová doba?

Nároky nové doby - Průmyslu 4.0:

  • ovládání nových technologií
  • procesování velkého množství informací
  • učení se nových forem komunikace a přenosu informací
  • implementování nových procesů
  • efektivní prezentování potřebných informací
  • zvládání zvýšených nároků na znalosti a dovednosti každého zaměstnance

Je to vše vůbec reálné zvládnout?

Můžeme vůbec dojít ke spokojenému a efektivnímu způsobu života v dnešní době? Jsem přesvědčena, že ano.

Je prokázáno, že potřebujeme do života vměstnat prožitek. Myšlení zásadně ovlivňuje nejen pracovní výkon, ale i celkové zdraví. Mozek lze dobře řídit, pokud víme jak na to a jsme vytrvalí. Potřebujeme se stále učit komunikovat a pracovat s emocemi, to je klíčem. Systémy, ve kterých žijeme, mají své zákonitosti. Jakmile jedna věc převáží druhou, systém se vychyluje z rovnováhy, je nutné stále balancovat a vyvažovat. Je třeba si udělat vnitřní inventuru našich základních životních hodnot, potřeb, priorit a cílů. Přihlédnout k našemu zdraví a případné zátěži, naučit se, jak s tím pracovat.

S odpovědí na tyto otázky nám může pomoci model transakční analýzy. Na jednoduchém komunikačním modelu Erika Berna můžeme dojít k  náhledu na své myšlení, cítění a především chování, které je zatíženo automatismy z dětství. Tyto vzorce můžeme měnit bez ohledu na věk tak, aby mozek neřídil nás, ale my jeho.

Výzkumy potvrzují, že čím je člověk na všech úrovních spokojenější, tím je i v práci a v životě efektivnější. Základem řízení našeho mozku je znalost našich emocí a vědomá práce s nimi. Je to nový způsob učení, kdy opakováním měníme léta zaběhlé stereotypy našeho myšlení.

Jedna z nejefektivnějších forem učení a našeho rozvoje je propojení tréninku a skupinového koučinku, kdy můžeme sdílet své postoje a hledat společně pod vedením kouče nové pohledy na věc, lepší a efektivnější řešení. Všichni tak můžeme nahlédnout ke starým programům, stereotypům chování, které brání našemu rozvoji.

Účinnost a jedinečnost učení můžeme podpořit realizací v neformálním prostředí a  propojením s teambuildingovými aktivitami.