Nebojte se měkkých dovedností

V posledních letech se stále více zdůrazňuje význam tzv. soft skills v manažerských rolích. Přispívají k tomu také odborné studie, které potvrzují, že emoční inteligence má zásadní vliv na úspěch a výkonnost vedoucích pracovníků. Určité typy osobností však mají s měkkými dovednostmi přetrvávající problém.

Týká se to především dominantních osobností označovaných jako „typ A". Manažeři s těmito osobnostmi se vyznačují tím, že tlačí zaměstnance, aby dělali věci rychle, rozčilují se nad zbytečnostmi, otevřeně kritizují své lidi před ostatními, jsou netrpěliví nebo nedůtkliví. Změnu chování ve smyslu zdokonalení svých interpersonálních dovedností často vidí jako zbytečnou nebo se jí dokonce obávají.

Osobnosti typu A by se proto měly ptát, jak mohou překonat svůj strach a odpor. Svým dosavadním chováním  mohou dosáhnout dobrých výsledků, s dokonalejšími měkkými dovednostmi však mohou jít ještě dál. Je pouze třeba postavit se vlastnímu strachu a pracovat na sobě.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues