Nebuďte slepí ke svým pracovním výkonům

U složitějších pracovních úkolů se do pracovního výkonu dostávají kvalitativní aspekty. Jedním z nich je *osobnost pracovníka*, která určuje, jak se k určitému pracovnímu úkolu postaví. Další proměnnou je *povaha zadaných pracovních úkolů*. S povahou úkolů a lidí potom úzce souvisí *motivace* – důvod, proč by lidé měli dané úkoly vykonávat. Pro některé osobnosti je klíčová vnitřní motivace, se kterou zaměstnavatel bez rozsáhlé změny firemní kultury většinou nic nenadělá. Vnější motivace (stimulace) zaměstnanců je naopak faktor, který zaměstnavatel ovlivnit může a také tak často činí pomocí nejrůznějších způsobů hodnocení, odměňování a zpětné vazby. K optimálnímu pracovnímu výkonu tedy potřebujeme optimální soulad zaměstnancovy osobnosti s charakteristikou pracovních úkolů, dále zaměstnancův aktivní, vnitřně podložený postoj a systém pobídek a odměn, kterým ho motivuje firma.

Často ale ani to nestačí, protože ještě potřebujeme cosi obtížně uchopitelné, vyjádřené často termínem "*soft skills*", měkké, neměřitelné dovednosti, pro náš pracovní výkon ale často klíčové. Charakteristiky jako schopnost vyjednávat s lidmi, dodržet stanovený termín, přijít včas, odhadnout vlastní výkonnost při nějakém úkolu, zvolit kompromis mezi přesností a kvantitou, ovlivňují pracovní výkon zásadním způsobem – často rozhodují o obrazu zaměstnance "průměrného", "vynikajícího" či "problémového". Důležité pro praxi jsou především dva poznatky – o provozní slepotě a možnostech rozvoje. První poznatek *o provozní slepotě* vyvrací mýtus o tom, že každý si je v podstatě vědom svých silných a slabých míst ve vlastním výkonu. Není tomu tak. Podnětem ke změně může být setkání s vlastnostmi svého pracovního výkonu ve specializovaném semináři. Poznatek *o možnostech rozvoje* zase vyvrací mýtus nezměnitelnosti vrozených schopností. Pravdou je, že můžeme trénovat time management, vyjednávání či prezentaci obdobně jako třeba vrh koulí. V případě, že dokážeme poznat a rozvíjet silné a slabé stránky vlastního pracovního výkonu, sladit vlastní osobnost s povahou pracovních úkolů a optimalizovat vnitřní a vnější motivaci, budeme šťastnými, spokojenými a výkonnými zaměstnanci.
-ba-
Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz