Nejčastější problémy plánování nástupnictví

Cílem plánování nástupnictví ve firmě je minimalizovat dopady fluktuace a udržet si nejlepší talenty prostřednictvím rozvoje zaměstnanců. Výsledkem má být nejen posílení pracovní síly, ale také snížení nákladů. Vědět, co je cílem, však nestačí. Úspěšná realizace tohoto cíle vyžaduje čas, úsilí a také znalost problémů, k nimž může dojít. Server Talent Management shrnul nejčastější problémy plánování nástupnictví a radí, jak jim předcházet.

1. Nedostatečné úsilí o zapojení plánování nástupnictví do firemní kultury

Plánování nástupnictví je nutným předpokladem dosahování dlouhodobých strategických cílů firmy. Je proto třeba ukazovat vedení, že pouze silná základna talentů dokáže firmě ušetřit důležité finanční a další zdroje nutné pro nábor a školní nových lidí.

2. Nedostatečný čas věnovaný plánování a definování očekávaných výsledků

Na začátku projektu je třeba důkladně projít všechny procesy, komunikovat s klíčovými manažery a získat pochopení a podporu všech zúčastněných. Vyžaduje to jasnou představu, jak má nástupnictví fungovat a jak se bude měřit úspěch.

3. Silný začátek následovaný postupnou ztrátou podpory

Plánování nástupnictví je dlouhodobá iniciativa. Je proto třeba získat klíčové zastánce z řad manažerů nejen pro její spuštění, ale pro dlouhodobou podporu.

4. Zastarávání zavedených plánů nástupnictví

Veškeré cíle v oblasti řízení talentů je třeba pravidelně kontrolovat a aktualizovat s ohledem na měnící se firemní cíle. Pro plánování nástupnictví to platí dvojnásob.

5. Nedostatečný důraz na rozvoj identifikovaných talentů

Identifikovat talenty nestačí. Je třeba navázat rozvojovými aktivitami, které vám pomohou získat zájem zaměstnanců a závazek vůči dlouhodobému strategickému růstu firmy.

S optimalizací plánování nástupnictví může pomoci unifikovaný talent management. Ten začíná vizualizací celofiremního talentového poolu včetně zapojení dat z hodnocení výkonnosti. Následuje propojení rozvojových plánů se vzdělávacími aktivitami a spolupráce HR s dalšími skupinami, které mají na starosti rozvoj organizace a vzdělávání. Celý proces je třeba zautomatizovat, aby byl co nejjednodušší pro zaměstnance, kteří v něm vidí jen zbytečnou práci navíc.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management